Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Bakın Dedem Korkut Ne Diyor

01 Nisan 2020 - 14:56

 

Türk Milleti Yüce bir Millettir..Türküleri, Destanları,Sanatı, Hikayeleri vs.Bunun için milletimizi çok seviyoruz ,Ona kara sevdaliyiz..

Sadece Türkülerini dinleyin,hepsi bir hayat felsefesidir . Yüzlerce kitap yazılabilir üzerinde.

Türk Edebiyatında Dede Korkut hikayeleri vardır.

Prof Mehmet Kaplan Hoca der ki;,

Dede Korkut Hikayelerini terazinin bir tarafına koyun,diğer tarafa Türk Edebiyatının tüm eserlerini koyun Dede Korkut eserleri ağır, basar der..

Okadar kıymetlidir, bu eserler..

Malesef okullarımızda üzerinde durulup,okutulmadigi için pek değeri bilinmez..

Ben zaman zaman,sıkılıp daraldığimda bu hikayeleri okur,hayal kurarım..

Hele Deli Dumrul'a bayılırım, Azraile bile kafa tutması, imanının saflığı, berraklığı. Meftun olurum..

Size bugün Boğaç Handan bahsedeceğim, belki derdimize derman olur,Şu sıkıntılı gunlerimizde diye...

Hikaye Şöyledir,

Hanlar Hanı Bayındır Han her sene Oğuz Iline ziyafet verirmiş,

O senede de ziyafet vermiş, Attan aygır, deveden büyük, koyun,keçi kuzu dana kestirmiş. Yemekler,yahniler yapılmış.

Bir tarafa al çadır bir tarafa ak çadır, bir tarafa da kara çadır kurdurmuş..

Oğlu olan al çadıra, kızı olan ak çadıra oğlu kızı olmayan kara çadıra oturtum demiş,

Gün ağarmaya başlayınca yiğitleriyle birlikte Oğuz Beyleri gelmeye başlamışlar.

Dirse Han da yiğitlerini almış, toya gelmiş. .

Bayındır Hanin yiğitleri, Dirse Hanı karşılamışlar, almışlar, Kara Çadıra oturtmuşlar., . Altina Kara Keçe sermişler. , Önüne Kara koyun yahnisi koymuşlar..

Dİrse Han bire soykalar ! Bayındır Han benim erliğimden,Soframdan ,yigitligimden mi gördü ki, Kara Çadıra oturtur Kara keçe serer,Kara Koyun yahnisi koyarsınız, önüme der..

Yiğitler, Hanımız böyle buyurdu,Çocuğu olmayanadır ,bu karşılama,muamele der..

Oğlu olana al çadıra, kızı olanı ak çadıra. Oğlu kızı olmayana da kara çadıra aldık, der..

Dirse Han çok sinirlenir, Yiğitlerine kalkın yoldaşlarım bu ceza ya bana yada Hatunumdadır,der..

Eve gelir,Hatununu çağırır, Yürüyünce boyu selvi gibi,Kaşları hilal,dudakları iki badem sığmaz sevdiceğim, Bayındır Han bizi cezalandırmıştır, der..

Yaşadıklarını bir bir Hanımına anlatır. .

Hatunu Kalk Dirse Han Der,

Kederlenmeyi bırak, Ziyafet Ver,

Attan Aygır, Deveden büyük, Koç, Keçi, Kuzu kestir..

Oğuz Ilindeki fakir, garip yoksulları çağır. .

Çiplakları giydir, açları doyur, belki bir ağzı dualinin duası ras gelir, kabul görür Yüce Yaradan bize bir evlat verir..

Dİrse Han Çadırlar kurdurur, dört bir yere haber salar,Aç olanları doyurur, çıplak olanları giydirir..

Ağzı dualı olanın duası kabul olunur,

Rabbim Ona bir erkek evlât verir...

Adını yiğitlik yaptıktan sonra Dede Korkut Boğaç Han koyar..

Kıssadan hisse Dostlar, aç olan varsa doyuralım, çıplak olan varsa giydirelim, belki bir ağzı dualinin duası kabul olur,

Yüce Yaradan bu virüs illetinden bizi Kurtarır..

DEDEM KORKUTUN,tavsiyesi budur..

Ben tutacağım, sizi bilmem gayrı..

Gökten üç elma düştü, biri yazana,

Biri okuyana,

Biri de nasihati tutana olsun,Dostlar..