Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Türk İslam Alemi İbaresini Şahsen Kaldırıyorum

09 Ağustos 2020 - 03:03

 

Artık benim için Islâm Alemi yok,çünkü onlar için biz hiç olmadık..

Sürekli arkamızdan kuyu kazdılar, Batının oyuncağı, sevdalısı oldular..

Tarihte Yunan,Rum,Ermeni kadar bize zulmettiler..Hâlâ devam ediyorlar..

Mehmetçiğin kellesini kesip,Ingilize satacak kadar alçaldılar..

Fahrettin Paşa çekirge yiyerek Kabeyi beklerken, ben nasıl Resulü bırakıp giderim,diye göz yaşı dökerken, gece siperleri basan Bedeviler, askerlerimizin karınlarını yararak altın aradılar..

O da yetmedi, Hastane kapısını kilitleyen Arap doktorlar, mehmetcigi ölüme terketti.

Merak eden Ingiliz Kaynaklarından okuyabilir.

Bir ingiliz doktoru,bunu hayvanlar bile yapmaz,demiştir..

Biz onların, toprakları,namusları için savaşırken, Filistin Halkı para karşılığı Topraklarını Yahudilere satarak Israil Devletini kurdurmuşlardir..

Atatürk düşmanı bazı zavallıların bilmediği birşey daha var, Atatürk siroz hastalığına içki yüzünden değil, Trablusgarp'ta yakalanmıştır. Gündüz çok sıcak gecenin çok soğuk olduğu bu topraklarda üşütmüş o sancılarla savaş meydanını terketmemistir..

Hatta Çanakkale Savaşların da aynı sancıları çekmiş, çoğu kez şal sararak savaşı idare ve sevk etmiştir...

Vatan toprağının yeraltı yerüstü zenginliklerini, Emperyalistlere pazarlayalar,vatanda rahat rahat yaşayanlar ki bunların dedeleri de bu vatana ihanet etmiştir,

Atatürk'ün yüceliğini bilemez,bilmek istemez.

Çünkü kanı ve sütünden gelen ihanet damarı vardır...

Gelelim zamanımıza, Ingiliz oyunuyla bölünen ve başlarına kendi istedikleri sömürge kral ve liderlerinin atandığı Arap Yarim adaşı yine bize düşmandır..

Hiçbir konuda bizi destekledikleri görülmemiştir.

Aksine hep aleyhinizde olmuşlar, Bati tarafından alınan kararlarda Türk Kardeşlerimiz haklı, arkasındayız, dememişlerdir..

Artık Arap seviciligine bir neşter vurmak lâzım. .

Çocuklarımıza Arap isimleri koymaktan başlayarak, tüm yazılarımızda Islâm Alemi ibaresini çıkartmalıyız.

Tabii bu benim şahsi düşüncem, isteyen katılır, isteyen katılmaz. ..

Benim Türkçü fikir yapım, bunu gerektiriyor,diye düşünüyorum.

Yalancı yarim, diye bir parça vardır, onun gibi Araplar sahtekar,yalancı, gevşek, tiğnetsiz bir millettir..Islam dini bile onları düzeltememiştir. .Çünkü maya bozuktur.

Yaşasin Türk Milleti,Yaşasin Turan illeri.

Yaşasın Dünya Türklüğü. .

"Vatan Ne Türkiyedir, Ne Türkistan,

Vatan Sonsuz bir Ülkedir, Turan.."