Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Türk Türk Olalı Böyle Zulüm Görmedi

28 Mart 2020 - 14:47

 

Osmanlının Kuruluş dönemidir..O zamana kadar uç beyi olarak çadırlarda yaşamışlardır.

Daha çok malcılik yaparak,Koyun,Keçi sürüleri, kilimcilik gibi buna benzer geçim kaynakları varmış. Demircilikte bir meslek,kılıç, kama,okları en güzel şekilde kendileri yaparlarmış..

Selçuklu zayıflayıp, devleti idare edemez hale gelmiş..Ençok güvendiği beylik Osmanlı olunca, Devlet alamet-i olarak,Kuran, Bayrak,Kılıç göndermiş, Osman beye..

Artık Osmanlı beylikten, Devlet düzenine geçmiştir...

O dönemde Anadolu'da devletin yanında,Allah Rızası için çalışan Ahmet Yesevi eğitiminden geçmiş, Tarikat, Cemaatler vardir..

Bunların en kalabalıği , Ahi teşkilatı Şeyh Edebali nin tekkesi oluşturur..

Tabi Anadolu artık bölünmüş, beyinlere ayrılmıştır.

Karamanoglu beyliği, Afşar Beyliği, Eşrefoğlu vs gibi..

Birgün Şeh Edebali nin öğrencileri hocalarına,

- Hocam, Devlet bölündü hangi beyliği destekleyeceğiz, der..O dönemde Tarikat ve Cemaatlerin güvenini kazanan,desteğini alan en güçlü Beylikti ,O devlet kurardı..

(Sakın şimdiki Tarikatlarla o zamanı karıştırmayın, O dönemde onlar Alperen di..

Anadoluyu Türkleştiren, Müslümanlaştiran mücadelenin en önünde gitmişlerdir.

Şimdikiler, asalak,süluktür..Ipleri dışarıdadır. )

Şeyh Edebali Beylikleri inceleyin,Ençok Küffarla kim savaşmışsa, en cok kim şehid vermişse onu destekleyelim ,der.

Bakarlar ki Osmanlı Beyliği ençok şehit vermiş,Küffarla en fazla cenk etmiş beyliktir.

Şeyh Edebali Osman Beyi çağırır, desteğini bildirir.

Hatta rivayet edilir ki Osman bey Tekkeye akşam üstü gelmiştir, Sabahleyin şeyhi göreceğini söylerler. Ona kalacağı odayı gösterirler. .

Oda da Kuran vardır, Gece yarısına kadar Kur-an okur,sonra sızar kalır. Rüyasında göğsünden bir çınar ağacı çıkar, dalları üç yöne dağılır. .

Osman bey ,heyecanla ,irkilerek uyanır.

Abdestini alır, Sabah namazını kılar, kahvaltısını yapar..Şeyhin huzuruna çıkar. .

Şeyh Edebali sohbet ederken Osman bey ,rüyanı anlatsana der..

Osman bey ,rüyasını Şeyhine anlatır. .

Şeyh Osman bey, müjdeler olsun Rabbim sana imparatorluk nasip etti..Senin neslinden gelenler üç kıtaya hakim olacaklar,yönetecekler, der..

Kızı Mal Hatunu Osman Beye nikâhlar. ..

Osman beyin ilk yaptığı şey Yerleşik düzene geçmek olur..

Evler yaptırılır, çadırlar bırakılır. .Ekim ,dikim tarla işine önem verilir..

Fakat O zamana kadar çadırlarda yaşayan Oğuzlar evlere ısınamaz,rahat edemez,huzur bulamaz

. Çadırın tepesi deliktir,gökyüzünü ,ayı, yıldızları görüp, hayal kurarlarmış

Tabii dört duvar arasında bu imkan yok.Gündüz neyse geçermiş, ama gece geçmek bilmezmiş.

Afakanlar,basar sıkıntıya girerlermiş. .

Düşünüp, taşınmışlar ne yapalım,Evlerin bahçelerine çadırlar kurmuşlar. Saklı gizli. .

Gece yine cadirlarda yatmaya devam,etmişler.

Bu çok uzun yıllar, devam etmiş .

Benim Kurt soylu milletim nasıl evlerde kapansın ne yapsın..

Hele 65 yaş gurubu öleyim, ama dört duvar arasında oturmam,der..

Bu iş psikolojik olarakta çok zor,dostlar..

Türk'ün gönlü çok yücedir, Bakın Osmanlıdaki kapılara devasa büyüklüktedir. .Eski kapılara Koca kapı derdik ,Evlerin tavanları yüksek olur, Haney derdik...

Bakmayın şimdi küçücük yerlere sıgdırıldıgımiza,Türk'ün herşeyiyle oynadılar

Türk Gökyüzünü çadır gibi görür. Kendisine ait olan,kendisinin yönettiği bir çadır.

Gökyüzü çökmedikçe, yağız yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir, der..

Islamiyeti kabul ettikten sonra bu ülküsünü,

Nizamı Âlem (Dünyaya nizam verme)

Ilahi Kelimetullah diye dile getirmiştir.(Yüce Yaradanın adını yükseltmek,yaymak)

Bu idealizmiz davamızdan hiç birzaman vazgeçmeyeceğiz..

Büyümesini bilmeyen Milletler küçülmeye mahkûmdur. .

Bu kan aynı kandır. Nekadar üzerimizde proje üretseler de yüce ruhumuzdan taviz vermeyiz,vermemeliyiz.

Kurdu evcillestirmeye çalışıyorlar ama evcillestiremiyecekler...