Orhan KILIÇOĞLU

Orhan KILIÇOĞLU

Trabzon Dedem Korkut'u
kılıcorhan@kamudannethaber.com

Ak trollere nasihatımdır

30 Ekim 2020 - 00:49Bugün Anıtkabir'de bindirilmiş kıt'aların RET'yi alkışlamaları ve alkışladıktan sonra da Atatürk'ün kabrini ziyâret etmeden karga cücükleri gibi dağılmaları tam bir rezâletti, çünkü oraya AMİGO olarak yığılmışlardı ve de yevmiyeli birer ameleden farksızdılar.

Siyâsi liderine körü körüne biat ederek sanal âlemde parazitlik yapan zavallı AK TROLLERE önce İslâm'ı okuyup anlamalarını, sonra da Atatürk'ü ve İstiklâl Savaş'nın kazanılmasıyla büyük Annelerinin ırzlarının ayaklar altında kalmaktan nasıl kurtarıldıklarını azıcık olsun düşünmelerini tavsiye ederim!

Ne İslâm'ı biliyor,

Ne İslâm'ı yaşıyor,

Ne de İslâmi bir paylaşım yapıyorsunuz.

Çünkü İslâm ve insaniyet diye bir meseleniz yok.

İslâm, sizler için sadece dünyalık (makam- makarna- kömür) elde etmekte kullandığınız bir kuru slogandan ibâret.

Sizin için İslâm;

Bir yerlere çıkılacak İSKELE,

İkbâl kapılarını açmak için kullandığınız bir MAYMUNCUKTUR.

Sizin kisi;

Kin ve nefret,

Siyâsi taassup,

Akıl tutulması,

Gönül sığlığı,

Akıl fukaralığı,

Menfaat hastalığı.

İSLÂM NEDİR;

İslâm, Allah cc tarafından Kur'an'da belirtilerek, sınırları değişmez ve de değiştirilemez ilâhi kurallarla tayin edilmiş, insanları her iki cihanda da mutlu kılacak olan bir hayat şeklidir.

Kur’an’da ki, İslâmî hayatı gerçekleştirmekle yükümlü kılınan varlık sadece insandır.

Allah, insanı kendi buyurduğu ve Elçisi Hz. Muhammed sav ın duyurduğu İslami bir hayata çağırmaktadır.

İnandım diyen her insanın yaşaması şart olan hayat;

Hz. Muhammed Mustafa'nın sahabesiyle yaşayarak bizlere öğütlediği İslâmî hayat olmalıdır.

Lidere ve partiye göre İslâm olursa, Allah'ta bu gibiler için Cehennemin kapılarını ardına kadar açar!

Dünyalık menfaat uğruna bir siyâsi partiye bel bağlayıp, o partinin liderine körü körüne biat edenler zavallı birer beşerden başka bir şey değillerdir!

Beşer, et ve kemik yığınından ibâret bir varlıktır ki beşer insan demek değildir.

Beşer hayata midesinden bağlı bir zavallı iken,

İnsan ise gönlünden bağlı eşref-i mahluktur.

İyiyi kötüden,

Güzeli çirkinden,

Haramı helâlden,

Dürüstü hainden,

Gerçeği yalandan,

Vatanı arsadan,

Bayrağı paçavradan,

Faydalıyı zararlıdan,

Rahmaniyi şeytâniden,

İstiklâl Marşını türküden,

Vatanseveri vatan haininden ayıramayan zavallılar, hak ve hakikatlere sırtını dönerek mideden bağlandıkları liderlerine biatı iman zannederek AK TROL olup Anıtkabir'de hiç utanmadan slogan atıp, sanal âlemde ise serseri mayın gibi dolaşarak hiç anlamadıkları konularda yorumlar yazıp ahkâm keserler.

Bunlar için önemli olan;

Makam, menfaat ve makarna kapabilmek için herhangi bir siyâsi liderin peşi sıra koşmaktan ibarettir.

Bugün, Anıtkabir'de attıkları sloganlarla övdüklerini de, kendilerini de tam anlamıyla rezil ettiler.

Allah cümlesine ihlâs, teslimiyet, akıl, idrak ve kanaat versin!