Ali Kemal Gül

Ali Kemal Gül

Bakış
gülalikemal@kamudannethaber.com

Milliyetçiliğe dair

21 Mart 2021 - 15:52Son yıllarda milli devet ve milli kimliğin dışlanarak milliyetsizleştirme sürecine girdik. Milliyetsizleştirme ve coğrafyaya vurulan damganın silinme çabaları aslında bir çeşit vatansızlaştırmakatır. Şimdi moda; devletsiz, milli kimliksiz, vatansız, sınırsız ve bayraksız Müslüman arayışıdır.
Türk düşmanlığında yarışan ve milleti ırk olarak kabul eden bazı siyasi ümmetçiler ortaya çıktı.
Türk tarihinde milliyetçilik hareketleri Orta Asya Türk tarihinde milli varlığı. Çin’e karşı koruma gayretlerinin görüldüğü dönemde, Orhun Abideleri anıtına bu geçekler kazınırken Türklerin milletleşme safhasına girdiğini görüyoruz.
*
Milletleşen toplumların milliyetçiliği olur. Parça bütünün önüne geçmez. Millet ırk birliğinden çok kültür birliğidir. Boy, aşiret, kabile, mezhep ve etnik Orta taassubun aşılması, milli çapta ortak kabüllere ve redlere, mutabakatlara varılmasıdır. Gelecekle ilgili ortak iradenin ortaya çıkmasıdır. Milletleşme ve Laiklik anlayışının olmaması yeni Suriye ve Irak örneklerini gündeme getirebilir. Milliyetçilik de kendi milleti dışındakileri aşağılamak, dışlamak değil; başka milliyetlerle Dünyayı eşit, insanca, adil ve istismar edilmeden paylaşabilecek şuur ve olgunluğa erişmektir.
Milliyetçilik bizde herhangi bir sınıfın, tabakanın ve sosyal gurubun tekelinde değildir. Türk milliyetçiliği bir seçkinler hareketi de değildir. Mesleği, bölgesi, mezhebi ne olrsa olsun; ferdi çıkarı ile toplumun çıkarını bir gören herkesin milliyetçi olmasını engelleyen bir şey yoktur.
Günğmüzde milliyetçilik, millet ve milli devlet gerçeği o ölçüde inkâr edilemez ki; bölünen milli devletlerden yine milli devletler doğmaktadır. Milliyetçilik, resmi tören elbisesi değildir; toplumun bütününe ait olan bir duygu ve düşünce ve geleceğe bakış anlayışıdır. Bu olmadan ne sınırlar korunabilir ne de dış politikadan ekonomi ve kültüre kadar milli menfaatler ve milli bağımsızlık yönünde hareket edilebilir.
Milliyetçilik duygusallık ve hamaset zannedilir. Oysa o, ideolojide olmayıp yaşanan bir pratiğin adıdır. Türk’ün milliyetçilik yapmasını kabullenemeyenler etnik ırkçılıktan rahatsız değillerdir.
*
Türk Milliyetçisi Azerbaycan Cumhur Başkanı merhum Ebulfez Elçibey’in bir sözü:
‘’Türk değilim diyene karşı sakın ısrar etmeyin. Allah’ın bahşettiği şerefi istemeyen şerefsize, biz zorla şeref verecek değiliz.’’Sen Türk olduğunu unutsan da; düşman asla unutmaz.’’
*
Kaynak; Aydınlar Ocağı Yayını
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VİRÜSÜ VE
MİLLİYETÇİLİK

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum