Av.Faruk Ülker Ümraniye Türk Ocağı Eski Bşk

Av.Faruk Ülker Ümraniye Türk Ocağı Eski Bşk

Herşeyde hukuk
ulkerfaruk@kamudannethaber.com

Atatürk son yüzyıl dünya tarihinin en büyük dahi ve dehasıdır

11 Kasım 2020 - 01:08

 Hadi diyelim ki, Atürk'ü sevmiyor..O büyük adamın tırnağı bile olamayacakları ise, Arş'ı Alâ'da yere göğe sığdıramıyorsun!...Saygı duymayı, kendi kişiliksiz ve karaktersiz vasıflarına ,zillet kabul edenlere de bizim de mesafemiz olacaktır..Bu güruhun esasen ortak özelliği:Atatürk'e değil, Türk Devletine ve içinde Türk olan tüm değerlere karşıdırlar. Bir çokları da ırkçı ve etnik milliyetçi olmalarıdır...İslam'ın yüce değerlerini istismar ederek, kamuflaş yaparak, Türk'e ait ne varsa karşı çıkarlar...Bu gibilerin anlayışında, Arapçılık, Kürtçülük ve her etnisite serbesttir ve mübahtır... Sadece Türk ve Türk'e ait olan değerler ırkçılıktır!...Hadi ordan be, hadi...Sevsinler sizin gibi,din tüccarlarını ve sahte İslâmcıları...

****Şimdi akıllarından, pardon midelerinden geçen PUTÇULUK ithamına gelince:Atatürk büyük insandır, dünyanın önünde eğildiği ve saygı duyduğu ileri görüşlü bir deha devlet adamıdır...Ama ulu değildir. Ululuk vasfı ancak Allah'a ve Peygamberine (SAV) atfedilen bir vasıftır. Bu biirrr...İki: Atatürk, dokunulmaz ve hatalardan münezzeh biri de değildir. Herkes gibi hatalarıyla, sevaplarıyla fani biridir...Bizim Atatürk'e sevgimiz ve minnetimiz var ve olacak da, hepsi bu...Çok şükür putlarımız olmayacak ama...Üç: Atatürk'e dokunmak ibadet olmaz olamaz.!..Böyle bir şeyi iddia edene de hiç rastlamadım.Tam tersi şirkin bataklığına düşmektir...Fakat; günümüzde ifratta ve tefritte sınır tanımayanlara atfedilir bu son cümle!... Atatürk'le ilgili böyle düşünen ne bir kimseyi

gördüm, ne de duydum...Ama son yıllarda KULA KUL OLANI çok gördüm , çok duydum.!..Dört: Haşa, Peygamberin vasıflarının, Atatürk'te olacağını kimse aklından bile geçirmez..Abesle iştigal sayar bunu...Aydınlanma çağında, aydın kafalarda böyle bir hurafecilik olamaz zaten...Günümüzde, bazı cahillerin, bazılarında bu vasıfları gördüklerini ifşa etmesi de bizi ilgilendirmez..Kendi dertlerine yansınlar. Tez elden Allah'dan bunları ıslah etmesini diiliyoruz....Beş: Haşa, hiç bir kimse, Allah'ın sıfatlarını; bazılarının bazılarında gördüğü gibi teşbih yoluyla bile tevil edilemez.Ataürk'ü seven saygı duyan hiç bir kimsede böyle bir hezeyan ve saçma düşüncelerin de olamayacağı açıktır...Atatürk'ü sevmedikleri halde onu istismar edenler ise zaten Milliyetçi sayılmazlar...Altı....

Yedi...

Sekiz...

..............

Seksen sekiz!!...Ne demişler?. "...Lafın tamamı deliye anlatılır...."Demek ki neymiş?..Atatürk sevgisinin ve özleminin altında yatan tek bir sebep, onun büyük bir vatanperver, Türk Milliyetçilik fikrine ve şuuruna sahip olmasıdır...Fikirlerimizin meşalesidir o...Putumuz da yoktur çok şükür.Kendilerine yeni putlar ihdas edenler düşünsünler bunu!..Düşün artık mukaddes değerlerin ve İslam'ın yakasından...