Remzi ÖZMEN Kamu-Sen İst Başkanı

Remzi ÖZMEN Kamu-Sen İst Başkanı

remzi_ozmen1453@hotmail.com

Artırımlı Hizmet Puanları Mağduriyet Doğuruyor!..

12 Haziran 2020 - 00:51

   Zorunlu hizmet puanı ne gariptir ki bir türlü oturmadı. Çünkü farklı farklı uygulamalar öğretmenler arasında bir hoşnutsuzluğa neden olmakta ve mağduriyet doğurmaktadır. Bizim talebimiz verilenden alınıp az alan öğretmene vermek yönünde değildir. Aynı yerde aynı okulda çalışan öğretmenlerin en yüksek limitte eşit puan almaları yönündedir.        

Bu konuda bizlere birçok şikâyet gelmektedir. İşte bir arkadaşımızın örneklerle bize aktardıkları mağduriyeti!..

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre 02/02/2010 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli Öğretmen olarak Mersin ili Tarsus ilçesi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak atandım. 06/05/2010 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre sadece kadrolu öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti getirilmişti. O zamanda biz sözleşmeli öğretmenler mağduriyet yaşamıştık. Bu yaşadığım ilk mağduriyetimdi.(Sırf bu mağduriyet yüzünden kadrolu öğretmenliğe geçmek isteyip il değiştirmek zorunda kalacaktım.)

Akabinde yine 04/06/2010 tarihinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında Zorunlu hizmetimi tamamlamak için İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesine MTAL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni (KADROLU)olarak atandım. Bundan yaklaşık bir sene 04/06/2011 yılında yayınlanan KHK kararname ile sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmış ve zorunlu hizmet muafiyeti getirilmişti. Benim gibi durumda olanlar yani KPSS puanı ile sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler mağduriyet yaşamıştık. Bu yaşadığım ikinci mağduriyetimdi.

Halen Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atandığım okuluma görevimi devam ettirmekteyim. 17 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6.Bölüm 40.Madde6.bendinde “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir."denildiğinden hizmet puanı hesaplanırken zorunlu hizmet alanlarında çalışan öğretmenler artırımlı hizmet puanından yararlanırken ben artırımlı hizmet puanından yararlanamıyorum. Buda yaşadığım üçünü mağduriyetimdi.

                Son olarak iki sene önce yapılan il dışı tayinlerde 4 puanla ilk sıradaki çok istediğim okulu kaçırmıştım.(Eğer artırımlı puandan yararlansaydım böyle bir mağduriyet yaşamayacaktım.) Buda yaşadığım dördüncü mağduriyetim.

                 Zorunlu hizmet bölgesi ek hizmet puanına dair yaşanan mağduriyetleri örneklerle anlatmak istersek;

         Örnek 1:  2011 yılında aynı anda,  biri Batmanı’ ın zorunlu hizmeti 3 yıl olan köyüne,  diğeri Batman Merkez (zorunlu hizmeti 5 yıl) e atanan iki öğretmeni ele aldığımızda; köye atanan öğretmen 2014 yılında zorunlu hizmetini tamamlarken, daha iyi şartlarda görev yapan merkezdeki öğretmen 2016 yılında zorunlu hizmetini tamamlar. Daha kısa sürede zorunlu hizmetini tamamlamayı düşünerek köye atanan ilk öğretmen 2015 yılı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına girmediği için ek hizmet puanı alamazken; Merkezde bir okulda, daha iyi şartlarda çalışan öğretmen ise zorunlu hizmeti  “2015 yılı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinden sonra “ kalktığı için,  katlamalı hizmet puanı almaktadır. Şuan aynı ilde çalışan öğretmenler var olup, süreç devam ettikçe mağduriyetler artarak yaşanmaya devam edecektir.

          Örnek 2:  2011 yılında Batman’ın köyüne atanan ve üç yıl zorunlu hizmetini tamamlayan öğretme; 2014 yılında zorunlu hizmetten muaf olur ve tayin isteyip İstanbul’un zorunlu hizmet bölgesine gelir.  2011 yılında ilk ataması İstanbul olan ikinci öğretmen ise; doğudaki hizmet şartları kadar sıkıntı yaşamadan,  zorluk görmeden okulunda 2016 yılında zorunlu hizmetini tamamlar.  Bu iki öğretmen aynı okulda çalışıyorken;  doğuda zorunlu hizmetini tamamlayan ve yine zorunlu hizmet bölgesine tayin isteyen öğretmen katlamalı hizmet puanı alamazken;  doğu hizmeti yapmamış ve ilk ataması İstanbul olan öğretmenin zorunlu hizmeti sırf 2015 yılı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinden sonra kalktığı için katlamalı puan almaktadır. Her iki öğretmen de okullarında aktif görev yapmakta olup benzeri mağduriyetler artarak devam etmektedir.

          Örnek 3:  2010 yılı ve öncesi 3 yıllık zorunlu hizmet süresi olan bölgelere (köylere ) atanan öğretmen;   şuan 10. Yılını çalışmakta olup her yıl sabit 30 puanını alırken;  aynı okula 2013 yılında atanan öğretmen, zorunlu hizmeti sadece 2015 yılı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinden sonra kalktığı için;  2017 yılında 37,5,  2018 yılında 45,  2019 yılında 60 puan alıp, takip eden yıllarda da her yıl 60 puan almaya devam edecektir.  Bu duruma istinaden aynı okulda aynı derse giren öğretmenlerden kıdem yılı daha az olan, kıdem yılı fazla olan öğretmeni hizmet puanı olarak geçecektir. Her iki öğretmen de an itibariyle aktif görev yapmakta olup benzeri mağduriyetler artarak devam edecektir.

         Örnek 4:  Diyarbakır ilinin zorunlu hizmet bölgesi kabul edilen bir köyünde çalışan öğretmen; il dışı tayinle Hakkâri ilinin zorunlu hizmet bölgesi kabul edilen bir köyüne tayin istemiştir. Şartlar ve zorluklar değişmezken sırf il dışı tayinle şehir değiştirdiği için katlamalı hizmet puanını alamamaktadır.

          Örneklemler aynı yıllarda ve aynı okullarda görev yapan öğretmenler baz alınarak seçilmiş olup, çoğaltılabilir. Bütün bu olaylar okullarda çalışma barışını bozmakta, öğretmenler arasında tartışmalara konu olmakta ve haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Sistem;  daha zor şartlarda görev yapan öğretmenle, iyi şartlarda görev yapan öğretmeni ayırmayı bırakın,  zor şartlarda görev yapan öğretmenini bir nevi cezalandırmaktadır. Devletimiz teşvik edeceğim derken aynı okulda görev yapan iki öğretmeninden birini mağdur etmektedir.

          Teşvik ise; zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan tüm öğretmenlerin;  atama yıllarına ve yer değiştirme şekillerine bakılmaksızın zorunlu hizmet bölgesinde görev yaptıkları sürece, 2015 yılı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin öngördüğü şekliyle her yıl ek hizmet puanı verilerek mağduriyetleri giderilebilir.