Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Tarihte İran'ı yönetmiş 10 Türk Devleti

05 Ocak 2021 - 17:33

 

İRAN 1925 YILINA KADAR BİR TÜRK DEVLETİ İDİ

1-Gazne Devleti

2-Büyük Selçuklu Devleti

3-İldenizliler Atabeyliği

4-Harezmşahlar Devleti

5-Timur Devleti

6-Karakoyunlular Devleti

7-Akkoyunlular Devleti

8-Safevi Devleti

9-Afşar Hanedanlığı

10-Kaçar Hanedanlığı 1796-1925

1921-1925 yılları arası Kaçar Hanedanının son hükümdarı Ahmet Şah 1.Dünya Savaşını izleyen istikrarsız dönemde,yurt dışında bulunduğu bir sırada bir darbe ile devrilmiştir.Ordudan biri olan Rıza Han ülkede askeri bir yönetim kurmuş daha sonra Rıza Şah Pehlevi hanedanlığını başlatmıştır.

Bu olayla İran'da 1000 yıl süren Türk hakimiyeti son bulmuş,Türk ve Arap düşmanlığına dayanan Fars ırkçılığı ile Pehlevi dönemi başlamıştır.

1-Türk dili yasaklandı.

2-Okullarda Türkçe konuşan çocuklar cezalandırıldı.

3-Fars dili,İran'ın tek resmi dili oldu.

4-Diğer halkların,özellikle Türklerin varlığı inkar edildi.

5-Türkçe bir yazı dahi yazılmasına izin verilmedi.

6-Türkçe askeri kelimeler ve yer adları değiştirildi.

7-Asimilasyon politikası izlendi.

8-Ülkenin ekonomisi Farslar'ın lehine düzenlenince özellikle Türkler arasında işsizlik ve geçim sıkıntıları baş gösterdi.Bunun üzerine Türkler,Türk olmayan bölgelere göç etmeye başladı.

İngiliz ve Sovyet kuvvetleri 1941 yılında Alman tehdidine karşı korumak bahanesiyle İran'ı işgal etmiş,Rıza Şah zorlamayla tahtını bırakmak zorunda kalmış,yerine de oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçmiştir.Muhammed Rıza Pehlevi'de 1970'li yılların sonunda gelişen olaylar sonunda ülkesini terketmek zorunda kalmış ve Humeyni ülke yönetimine el koymuştur.