Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Bu günkü Ermenistan toprakları Türk yurdu idi

01 Ekim 2020 - 04:40

 


REVAN VİLAYETİMİZ NASI ERİVAN OLDU?

1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Osmanlı topraklarından ve İran'dan onbinlerce Ermeni,bölgeye göç ettirilereknüfus dengesi değiştirilmeye başlandı.Bölgedeki Türk eserleri yok edildi.

1.Dünya savaşı ve sonrasında Rus Çarlığının Ermenileri yine bölgeye göç ettirmesi,bölgedeki Müslümanları da Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakması Revan çevresinin Ermenistan'a dönüşmesi yolunda son adımdı.Ermeni vilayeti kurulduğunda bölge nüfusunun % 74'ü Müslümanlardan oluşuyordu.Ermeni nüfusu ise %21 iken 1916 yılında % 58'e ulaştı.

1908'de Revan'ın % 59'u Türk iken,1917'de bu oran % 45'e düştü.1932'de ise % 6'ya kadar indi.Böylece Revan vilayetimiz Erivan adıyla Ermenistan'ın başkenti oldu.Türkiye ile Azerbaycan ve Türk dünyası arasında duvar gibi bir Ermenistan devleti kurulmuş oldu.

Ermeniler bu gidişle tarihten hiç ders almıyorlar.Akılları sıra bir kaç milyonluk fakirlikle boğuşan nüfuslarıyla Büyük Ermenistan'ı kuracaklar.Ateşkesi defalarca ihlal edip Azerbaycan'a saldırıyorlar.28 yıldır tüm dünya Karabağ'ın işgal edildiğini biliyor ve hiç ses çıkarmıyor.Bir milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü topraklarından sürüldü.Şimdi çatışmalar Ermeni saldırılarıyla başlayınca iki tarafa da sağ duyu çağrısı yapıyorlar.

SALDIRAN ERMENİLERE DEĞİL ASIL ONLARI YENİDEN SALDIRTANLARA BAKMAK DAHA DOĞRUDUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.BU DURUM SALDIRANLA,SALDIRILANI AYNI GÖZLE GÖRMEKTİR VE ASLA TARAFSIZLIK DEĞİLDİR.
Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'ERMENİSTAN AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ TÜRKİYE BAKÜ NAHÇIVAN İRAN ERMENİ İŞGALI ALTINDAKI BOLGE GE TEMAS HATTI 2 LAÇİN KORIDORU'