Mustafa Kızıklı TES eski Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Kızıklı TES eski Genel Başkan Yardımcısı

Özgür bakış
kızıklımustafa@kamudannethaber.com

Nasıl olacak? Kim Yönetecek?

13 Mayıs 2020 - 02:31

 

Nikolay Kondratyev...

Sosyoloji bilimine de büyük katkıları olan Rus ekonomist, “Kondratyev Dalgaları” diye bilinen tezin sahibi.

Bu teze göre; dünyada ekonomik modellerle sosyolojik değişimler 45-55 yıl arasında sürüyor ve yeni bir modele geçiliyor. Vi­et­nam Sa­va­şı ve Pet­rol Kriziy­le 1970’li yıl­la­rın başında dünyada "neoliberalizm" başladı ve şimdi bu yıllarda çökmesi gerekiyor. Aslında Dünya'daki ve Türkiye'deki göstergeler de bu yönde.

Korona virüs salgını, dünyada baş gösteren ekonomik ve sosyal kriz, birçok bilimsel ve teknolojik gelişme bunun habercisi.

İşte tam da bu değişim sürecinde gerçekçi politikaları ortaya koyup umut olan sistem, gelecek 50 yılın sistemi olacaktır.

Türkiye'de de ne­oli­be­ra­liz­min son tem­sil­ci­si iktidarın ve Başkanının dönemi bitti, bunun onlar ve o mahallenin kafası biraz çalışanları da farkında.

Pekiii, şimdi Milliyetçi, Atatürkçü, vatansever, ülkücü, ulusalcı vs. olarak hepimizin ezberlediği Vatan-Millet-Sakarya edebiyatını şöyle azıcık bir kenarda bekleterek, kısır siyasi çekişmeler yerine gerçekçi bir "Gelecek Vizyonu" ve "Yol Haritası" çizen veya çizebilecek kimse var mı?

Var da ben mi bilmiyorum?

Ama öyle hamaset filan istemiyorum, onlardan gına geldi artık.

Şöyle bilgi çağına uygun, gerçekçi, sürdürülebilir ekonomik modeli, sosyolojik modeli, eğitim sistemi, inanç sistemi, bürokratik yapısı, iç ve dış politikası, sivil toplum örgütlenmesi, demokrasi ve hukuk sistemi, kuvvetler ayrılığının yöntemi gibi köşe taşı teorileri ve bunların yol haritalarını istiyorum.

Öyle seçim beyannamesi filanla da olmaz. Çünkü biz ideolojimiz veya ideallerimizin olduğunu söylüyor ve topyekun sistemi, rejimi ve toplumu dönüştürmekten, bağımsız olmaktan söz ediyoruz.

Yok mu?

Ya da "hele bir seçilelim veya iktidarın ucundan tutalım bakarız" mı deniyor?

Veya, kürsel baron sömürgenler, oyun kurucular, yeni sistemi belirler, bize de rolümüzü verir, biz de oynarız, kaygı etmeyin mi deniliyor?

O zaman yazık bize, yazık bu ülkeye, yazık bunca söze, kaygıya, bedele...