Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Hatay'ın Anavatana Katılmasının Yıl Dönümü

30 Haziran 2020 - 15:09

 

  

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk yurdu işgal edildi.Misak-ı Milli içinde yer alan Hatay'a da 1918 yılı Aralık ayında Fransız askerleri girdi.

 

Türkiye,Sakarya zaferinden sonra Fransa ile 20-Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması'nı imzaladı.Bu antlaşma ile Hatay,bazı şartlar ile Fransa'nın mandası altındaki Suriye'ye bırakıldı.Buna göre Fransa,bölgede özel bir yönetim kuracak ve Türk kültürünün gelişmesine engel olmayacaktı.Lozan Antlaşması'nda da Ankara Antlaşması hükümleri aynen kabul edildi.

 

Fransa 1936 yılında Suriye'nin bağımsızlığını tanıyınca Türkiye'de Hatay'ın bağımsızlığı için harekete geçti.Konu Milletler Cemiyeti'ne taşındı.Atatürk bu konuda kararlıydı.Kararlılığını şu sözler ile ifade ediyordu.

 

"SONUÇ ALININCAYA KADAR ORADAKİ(HATAY)BASKININ HAFİFLETİLMESİ VE HALKA DAHA ELVERİŞLİ BİR YAŞAYIŞ SAĞLANMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ BUGÜNDEN İTİBAREN ŞİDDETLENDİRECEĞİZ VE DEVAMLI SURETTE TAKİP EDECEĞİZ BUNDAN HERKES EMİN OLMALIDIR."

 

Türkiye'nin bu kararlı tutumunu gören Milletler Cemiyeti,Hatay'a,iç işlerinde bağımsız,dış işlerinde Suriye'ye bağlı bir statü tanıdı.Ancak Türkiye'nin istediği Hatay'ın tam bağımsızlığıydı.

 

Avrupa'da savaş tehlikesinin büyümesiyle Fransa,Doğu Akdeniz'in güvenliğini düşünerek Hatay meselesi için Türkiye ile görüşmeyi kabul etti.

 

4-Temmuz 1938'de Hatay'ın bağımsızlığı bu iki devletin güvencesi altına alındı.Aynı gün Türk askeri Hatay'a girdi.

 

24-Ağustos 1938'de Hatay'da seçimler tamamlandı 2 Eylül'de toplanan Hatay Meclisi bağımsız devlet için"HATAY CUMHURİYETİ"adını kabul ederek cumhurbaşkanı olarak TAYFUR SÖKMEN'i seçti.

 

Hatay Millet Meclisi,23-Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye katılma kararı aldı.7 Temmuz 1939'da Hatay Türkiye'nin bir vilayeti haline geldi.

 

HATAY CUMHURİYETİ'NİN BAYRAĞI ATATÜRK TARAFINDAN ÇİZİLMİŞTİR.TÜRK BAYRAĞININ AYNISIDIR.TEK FARKLI YANI YILDIZIN İÇİNİNDE KIRMIZI OLMASIDIR.