Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Yahudiler Ve Talmud

15 Mayıs 2018 - 01:30

 

Yahudilere göre Sina Dağı'nda Tevrat'ın yanısıra Musa'ya verilmiş olan bir de sözlü vahiy vardır.Yazılı kutsal kitap bu sözlü vahiyden tek kelime söz etmese de modren Yahudi önderleri bunun böyle olduğunda ısrarcıdırlar.

Yahudi din adamları bu sözlü vahiyleri kitap halinde toplamışlar ve Tevrat'ın yanında 14 ciltlik TALMUD adında bir öğretiye sahip olmuşlardır.Yahudilere göre Tevrat ve Talmud birbirinden ayrılamaz.Hatta bazı görüşlerde Tevrat'tan önce gelir.

Bu kitapta CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMAYACAKSIN hükmü genel bir hükümdür.

Talmud'un ana fikri,Yahudiler'in üstün ırk olduğu üzerine kuruludur.Musa'ya verilen 10 EMİR dahi sadece Yahudiler'e verilmiştir.

Talmud Baba Bahtra 54. kısmında;"Yahudi olmayanın sahip olduğu mal,çölde ayağınızın altındaki sahipsiz araziye benzer,kim önce alırsa onundur."

Yine Talmud'un Hoşem,Hamişpat,Yoreh,Deah,Sultan Arah kısımlarında;"Yahudi olmayanların kanını akıtmak Yahova'ya kurban sunmaktır."

"Yahudilik amacı için işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır."

"Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır.Yahudi olmayanlar birer hayvandır."

"Haksızlık etmeyiniz emri sadece Yahudiler içindir.Diğer milletlerin canları ve malları helaldir."

"Yahudi olmayanların ırzı,namusu helaldir.Zina etmeyeceksiniz emri Yahudiler içindir."

Talmud,Tevrat gibi herkese açık bir kitap değildir.

Talmud'a göre Yahudiler öldükleri zaman cennete gideceklerdir.Orada sonsuza kadar yaşayacaklardır.Çok günahkar olanlar ise 12 ay cehennemde kalacaklardır.Bunun temel şartı ise sadece Yahudiler'e karşı suç işlemektir.

Yahudi olmayan herkes putperesttir ve doğrudan cehenneme gidecektir.

Alıntıdır.