Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

19 Mayıs Tarihi ve Yunanistan

19 Mayıs 2020 - 18:32

 

Rum=Romalı demektir.

 

Anadolu'da,içinde çeşitli milletlerden insanlar bulunan Ortodoks Hristiyan inanca sahip olanlara RUM denilmekteydi.Gerçeği bilmeyenler Rum ile Yunan'ı aynı zanneder.

 

Bugünkü Yunanistan Doğu Roma değildir.Doğu Roma'nın varisi de değildir.Çünkü tarihten silinmişlerdir.

 

Yunan tarihçilerden Yorgos Kordatos bile;YUNANIN PONTUS İLE HİÇBİR ALAKASI YOKTUR.YUNANIN PONTUS İLE ALAKALARI ATİNALI TÜCCARLARIN GEMİLERİYLE GELİP TRABZON BÖLGESİNDEN ÇALDIKLARI İNEKLERİ ATİNA VE MISIR'A GÖTÜRÜP SATMALARINDAN İBARETTİR demektedir.

 

Pontus iddiaları Lozan Antlaşması ile bitirilmiştir.

Daha sonraki yıllarda yapılan mübadele(karşılıklı nüfus değişimi)ile;YUNANİSTAN TOPRAKLARINDA KALAN BATI TRAKYA TÜRKLERİ HARİÇ,BÜTÜN YUNANİSTAN'DA YAŞAYAN TÜRKLER TÜRKİYE'YE,İSTANBUL RUMLARI HARİÇ,BÜTÜN TÜRKİYE RUMLARI DA YUNANİSTAN'A GÖÇ ETTİRİLMİŞLERDİR.Pontus meselesi böylece bitirilmiştir.

 

1985 yılından sonra Pontus Meselesi yeniden gündeme getirilmiştir.Bu konuda 7 Mart 1994'te Yunanistan'da bir yasa çıkarılarak 19 Mayıs Pontus'u canlandırma günü kabul edilmiştir.