Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Konyeçe-Konyiçe-Konçe=Küçük Konya

29 Haziran 2019 - 13:51

 

Doğu Makedonya'da bir Türk köyüdür.Köyde yaklaşık 1000 kişi yaşar.İlk kurulduğunda adı KONYEÇE veya KONYİÇE yani KÜÇÜK KONYA'dır.Çünkü Balkan Türklerinde, Farsçadan dilimize girmiş ÇE eki,kelimeye küçük anlamını verir.Zamanla bu ad Makedonca'da "İPLİK,KISA İP" anlamına gelen KONÇE'ye benzerliğinden dolayı Konçe diye söylenegelmiştir.

 

1402 yılında Timur'a karşı Ankara savaşını Osmanlılar kaybedince Yıldırım Beyazt'ın çocukları arasında taht kavgalarıyla geçen Fetret(bunalım)devri ortaya çıkmış ve Osmanlılar Makedonya'da alınan bazı yerleri kaybetmiştir.Çelebi Mehmet'in Osmanlı tahtını ele geçirmesinden sonra bu kaybedilen yerler tekrar geri alınmıştır.Balkanların tamamen Türk egemenliği altına girmesi ise 1448 2. Kosova savaşı sonrasıdır.

Fethedilen bu topraklara Türklerin yerleştirilmesi ise Karamanoğulları'nın bulunduğu Konya çevresinden yapılmıştır.Sultan 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemindeki Karamanoğulları Beyliği ortadan kaldırıldıktan sonra Karaman-Konya (Larende)civarından göç ettirilen Türkler'den bir kısmı da bu köye yerleştirilmişlerdir.Bu köy çok stratejik bir öneme sahip olmuştur o zamanlar.Çünkü Osmanlı ordusunun sefer güzergahlarının birinin üzerinde bulunmaktaydı.Bu köy savaşta Osmanlı ordusuna askeri ve mühimmat desteği,barışta ise ticaret yolu üzerinde olduğundan bir konaklama imkanı sağlayacaktı.

Sanırım 1990'lı yıllarda TRT 2'de Yavuz Bülent Bakiler'in bölümler halinde hazırladığı AVRUPA'DA TÜRK İZLERİ programında bu Konçe köyü de tanıtılmıştı.Şiveler biraz değişmiş ama giyim-kuşam,yaşayış bir Konya köyünü andırıyordu.