Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Nemrut Mustafa Harp Divanı ve Sonrası

17 Nisan 2020 - 23:46

 

Nemrut Mustafa Harp Divanı,Ermeni yalancı şahitlere dayanarak,Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey,Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Bey ve Diyarbakır Valisi Mehmet Reşit Bey hakkında idam kararı verir.

Dr Reşit Bey yakalanacağını anlayınca 6 Şubat 1919' da intihar eder.

İlk idam edilen Kemal Bey olur.10 Nisan 1919 günü Beyazıt Meydanında idam edilir.

İngilizlere yaranmak amacıyla gerçekleştirilen bu idam halk vicdanını derinden yaralar ama halkın katılımıyla işgal yılları İstanbul'unda adeta bir protesto gösterisine dönüşür,milli direnişin kıvılcımı olur.İngilizler telaşa kapılır.Halk kendi arasında şehit ailesi için yardım toplar.

TBMM 27 Haziran 1926 tarih,405 sayılı,Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren kanunla ERMENİ SUİKAST KOMİTELERİ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN VEYA BU UĞURDA ZARAR GÖRENLERİN AİLELERİNE VERİLECEK EMLAK VE ARAZİ HAKKINDA kanun çıkartır.Talat Paşa,Cemal Paşa,Bahaeddin Şakir,Cemal Azmi Bey,Cemal Paşanın yaverleri,Süreyya ve Nusret Bey,Sait Halim Paşanın aileleri olan 21 kişiye maaş bağlanır.

 Aynı şekilde TEHCİR meselesinden dolayı Nemrut Mustafa'nın başkanlık yaptığı Harp Divanı kararıyla idam edilenler ve aile fertleri hakkında da kanun çıkarılır.Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey,Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey,ve Reşid Bey'in aile fertlerinden 20 kişiye de aylık bağlanmıştır.Meclis,şehit ailelerine Milli Emlak'tan değil,suçlu,kaçak Ermenilerin Emval-i Metrukesinden (Terkedilmiş taşınmaz mülkler) yardımda bulunmaya özen göstermiştir.

TBMM 25 Aralık 1921'de Nusret Bey'i.

14 Ekim 1922'de Mehmet Kemal Bey'i,çıkardığı kanunla Milli Şehit ilan etmiştir.