Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Tarihi Bilmeyip Siyaset Malzemesi Yapanlara Kısa Bir Hatırlatma

04 Şubat 2020 - 13:27

 


 
MAKEDONYA TÜRKLÜĞÜ

Bizim batı sınırımız bir zamanlar Meriç değil Tuna Nehri idi.

Balkanlar'ın ve dolayısıyla Makedonya'nın Türkler ile tanışması 4.yüzyılda Hun Türklerinin gelişlerine dayanır.Hunlar'ı daha sonraki yıllarda AVAR,BULGAR,KIPÇAK(KUMAN),PEÇENEK,OĞUZ TÜRKLERi takip etmişlerdir.Bu Türkler,aynı soydan geldikleri Osmanlılara da fetihler sırasında yardımcı olmuşlardır.

14. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise bölgede Osmanlı hakimiyeti başlar.

1292 yılından itibaren Makedonya'nın bazı bölgelerine Anadolu'dan gelen veya iskan politikasıyla yerleştirilen Türkler sayıca artmaya başladılar.Türk ailelerin gelmesiyle Türk şehir anlayışına uygun vakıf kurumları önemli bir yer tutmaya başladı.Üsküp'teki Yahya Paşa Mahallesi,Manastır'daki Asmalı Köyü gibi.

1363 Sırp Sındığı savaşında Sırp-Macar ordusunun yenilmesi,1372 yılında Çirmen savaşıyla Sırp kuvvetleri dağıtılarak Makedonya'nın fetih yolları açılmış oldu.Bu arada Kavala,Drama,Serez,Zihre ve Karaferye toprakları ele geçirildi.

1380'de İştip,1382'de Manastır ve ardından da Pirlepe Osmanlı topraklarına katıldı.

Ünlü Türk Seyyahı Evliya Çelebi 1661 yılında İştip'i ziyaret ederek,seyahatnamesinde şehir nüfusunun tamamına yakınının Türk olduğunu ve Rumeli Vilayetinin önemli şehirlerinden biri olduğunu yazmıştır.

1911 Encyclopedia Brittanica baskısı İştip halkı için "asil,ciddi,disiplinli Türk ırkının en güzel karakterlerini sergiler."demektedir.Selçukluların asil ailelerinin yerleştirildiği yerdir.Hayırseverleri ve ulemaları ile ünlüdür o zamanlar bu şehir.

Osmanlı döneminde Rumeli Beylerbeyliği,protokolde Anadolu Beylerbeyliği'nden önde idi.Selanik,Üsküp,Manastır,Serez,Köprülü,Kalkandelen,Gostivar gibi bir çok şehirlerde nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktaydı.Özellikle 1912-1913 Balkan savaşlarıyla bu toprakları kaybedince baskılar sonucu Anadolu'ya doğru yoğun bir göç yaşanmış ve bu göçler değişik tarihlerde de devam etmiştir.

Sayıları çok azalmasına rağmen Türkler bugün başkent Üsküp,Doğu Makedonya'nın İştip,Ustrumca,Köprülü,Valandova ve Radoviş ile,Batı Makedonya'nın Gostivar,Kalkandelen,Ohri,Struga,Manastır,Kırçova ve Debre şehirlerinde hala yaşamaktadırlar.
Makedononya'da bir köy.Türkiye'de bir köyden farkı var mı?Bir zamanlar oraları da memleketimizdi.

Revan'da gülüm gider,

Balkan'da dilim gider,

Ardınca ölüm gider,

Her yanım serhat benim.Görüntünün olası içeriği: bitki, ev ve açık havaKoçevitseden bir kare