Şevket Sezer

Şevket Sezer

Tarihi Bakış
şevketsezer@kamudannethaber.com

Türk Kıyafetleri ve Etkileri

03 Nisan 2020 - 17:35

 

Atı ilk evcilleştiren ve kullanan Türklerdir.Türkler aynı zamanda pantolon ve ceketi ilk kullananlardır.Çünkü pantolon ve ceket atlı giysisidir.Bir atlı at üzerinde ancak bunlarla rahat hareket edebilir.Bu giysiler daha sonraki yıllarda diğer milletlere geçmiştir.

 

Romalılar keten gömlek yapmayı ve giymeyi Hun Türklerinden öğrenmişlerdir.Hazar prensesi Çiçek Hatun'un Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği imparatoriçelik giysisi daha sonraları Bizans'ta ÇİÇEKİON adıyla moda olmuştur.Çiçek Hatun'un çeyiz olarak götürdüğü giysi ve eşyalar İstanbul'da büyük etki yaratmış,adeta moda olmuştu.

 

Bugünkü giysi tipinin ilk örneği olan bozkır tarzı giyim-kuşam,Çin'de MÖ 4. yüzyıldan,Avrupa'da 5. yüzyıldan,Bizans'ta ise 6.yüzyıldan sonra Türk usulüne göre yapılan askeri ıslahatlar sonucu dünyaya yayılmıştır.Adı geçen kavimler Türkler ile karşılaşmadan önce bol ve uzun entari biçimli giysiler giyerlerdi.

 

Keçe çorap ve çizme Türk'e has bir giyecektir.

 

Altaylar'da Pazırık kurganında Büyük Hun Devleti zamanına tarihlenen katlarında buzlar arasında korunup günümüze kadar çürümeden gelen giysiler,Türk giysilerinin ilginç örnekleridir.

 

Soğuk ve sıcak havalarda ayrı ayrı pelerinler kullanan Türkler,ayaklarına çizme,başlarına da börk giyerlerdi.

Savaş zamanlarında ise başlarında tolga(miğfer) bulunur,ayrıca gövdeyi ve savaş atlarını korumak için yarık denilen zırhlar kulanırlardı.

 

Aslında Batı'dan aldığımız bugünkü kıyafetler,daha önceleri Batı ülkelerine bizden geçmiş,zamanla biraz değişikliğe uğramış,bizim kıyafetlerimizdir.Aynen kahvenin bizden Avrupa'ya gidip,kafe olarak bize dönmesi gibi.