Nazan Öçalır

Nazan Öçalır

Kuş bakışı
nazanocalir@gmail.com

BİR FİLMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

20 Kasım 2021 - 23:43

İstanbul’da lisans eğitimi alan 21 yaşındaki Shakil Reja Efti adlı genç, ülkesi Bangladeş’i tanıtmak ve iki ülke arasındaki ortak değerleri ortaya koymak amacıyla bir belgesel film hazırlayıp sundu.
Filmin ilk gösterimi Bangladeş’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirildi.
Genç öğrencinin Türkçe hazırladığı belgeselde, Bangladeş’in Babası Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın bağımsızlık savaşı verirken Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham aldığı özellikle vurguladı.
Tarihi belge, bilgi , arşiv kayıtları ve görsellere dayanan filmin özünde; Bangladeş halkının Müslüman bir ülke olmasının yanı sıra, dini devlet işlerine karıştırmadan, bağımsız, demokratik ve laik bir ülke olduğu anlatılıyordu.  Her iki lider de bunu başarmıştı.
Filmi izlerken ister istemez şunları düşünmeden edemedim.
Türkler, Orta Asya’dan hep Batı’ya doğru ilerlerken tarih içerisinde çeşitli uygarlıklarla kültür alışverişi yaptılar. Orta Asya’dayken Çinli ve Moğollardan, yola çıktıktan sonra da Araplar ve Farslardan etkilendiler. Türkler, Anadolu’ya geldikten sonra uzun bir süre geçmişleri ile bağları kopuk yaşadı.

Ta ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1990 yılında dağılmasına kadar Türklerin birbirleriyle sıkı bağlar kurması mümkün olmadı.
Bizlere gelince; Uzak Doğu ve Asya ülkeleri arasında Çin, uzun süre kapalı bir ülkeydi ve oralarda neler olup bittiğini bilemezdik. Haberleşme ağlarının yetersizliğinin bunda etkisi büyüktür. 

Hint filmleriyle 1970’li yıllarda tanıştığımızda ise çocuktuk. Hint kültürünün, kültürümüze yakın olduğunu izlediğimiz filmlerden hissederdik. Hisleri, duyguları, sıkı aile bağları, geleneksek bir toplum olmaları ortak özelliklerimizdi. 
Sonradan öğrendik ki Türklerin büyük bir kısmı o ülkede yaşıyor.

İngiliz yönetimdeki Hindistan’ın parçalanmasıyla 1947 yılında Pakistan devleti kuruldu ve 1971 yılında Doğu Pakistan olarak anılan yerde Bangladeş devleti bağımsızlığını ilan etti.
Pakistan’ı biraz tanırdık ancak ondan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Bangladeş hakkında pek de bilgi sahibi değildik. Ajans haberlerinden Mujibur Rahman adını duyardık da verdiği mücadelenin ne olduğunu anlayamazdık. Oysa bizim Kurtuluş Savaşımıza destek olan kıymetli takılarını toplayarak Mustafa Kemal Paşa’ya gönderen Hindistan Müslümanları arasında onlar da vardı.
Bugün şartlar çok değişti. İnternet ağları ve bilgisayar teknolojisi sayesinde dünya sınırları ortadan kalktı. Artık her merak ettiğimiz konuyu araştırıyor ve bilgi sahibi oluyoruz. Ve öğreniyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk’ü Bangladeş’te halk tanıyor ve seviyor. Verdiği mücadeleyi biliyor, örnek alıyor.
Peki bizim halkımız Bangladeş’i yeterince tanıyor mu? Merak ediyor mu?
Sheikh Mujibur Rahman’ın 20 yıldır Bangladeş’i Başbakan olarak yöneten kızı Sheikh Hasina Wazid’i biliyor mu?
Ülkesindeki kadınları kalkındıran, iş hayatına katan, onları yönetimde söz sahibi yapan dünyanın “örnek insan” olarak işaret ettiği laik Müslüman kadın liderini tanıyor mu?
Emperyalist ülkelerin gözlerini kapayarak, kulaklarını sağır ederek açlığa ve ölüme mahkum ettiği sınır komşusu Arakan Müslümanlarına sahip çıkarak, onlarla ekmeğini paylaştığını biliyor mu?
İşte bir film; bizden kilometrelerce uzakta yaşayan insanları, kültürleri yöneticileri birbirine yaklaştırıyor. Ve bizlere neler neler düşündürüyor.
Teşekkürler Shakil Reja Efti…
Sevgi dolu bir dünya için insanlıkta buluşturduğun için…
Nazan ÖÇALIR