Nazan Öçalır

Nazan Öçalır

Kuş bakışı
nazanocalir@gmail.com

DEVLET VE HÜKÜMET

28 Şubat 2021 - 18:43 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 - 21:16


Eğer insanların kullandığı kavramları birbirine karıştırırsanız kavram kargaşasına neden olursunuz.
Son yıllarda özellikle “Devlet” ve “Hükümet” kavramları halkın dilinde yanlış kullanılıyor. Tıpkı “Devlet Adamı” ve “Siyasetçi” gibi…
Kavramların da insanların zihninde aynı karşılığı bulması gerekiyor.
Hükümet, hiçbir zaman DEVLET değildir.
Bunu öncelikle hafızamızın bir kenarına kaydedelim.
Devlet bir üst kimliktir. Hükümet onun kurumlarından biridir.
Devlet kavramının uluslararası hukuktaki anlamı; “Belirli bir coğrafi alanda yerleşmiş, bir siyasi otorite altında yaşayan, insan topluluğunun oluşturduğu, sürekli egemen varlık…”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi…
Devlet sürekli, hükümetler ise gelip geçicidir.
Siyasetçilerin; “Devlet ebed müddet” diye sürekli kullandığı bir cümle vardır.
Ne demektir?
Tarih boyunca kurulan tüm Türk devletlerini de içine alacak şekilde, sonsuza kadar sürecek bir devleti ifade eder.
Yani bunu yine açıklamamız gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar sürecek, ancak hükümetler halkın ihtiyaçlarına, sevgi ve ilgisine göre seçimle değişecektir.
Devlet tüzel bir kişiliktir ve onu canlı tutan kurumları vardır.
Devletin bir egemenlik alanı, toprağı, milleti ve bayrağı vardır.
Devletin askeri, polisi, memuru, savcısı vardır.
Devletin bir anayasası vardır. Anayasal organları vardır.  
Yasama, Yürütme ve Yargı devletin gücüdür. Görev ve yetkileri Anayasa ile belirlenir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçler ayrılığı ilkesine göre yönetilir.
Yasa yapma yetkisi halk adına seçilmiş TBMM’dedir.
Yürütme yetkisi (Başkanlık Sistemine göre) Cumhurbaşkanlığının emrindedir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
Yargı, bağımsız mahkemeler tarafından yürütülür.
Son duruma göre hükümet, meclis çoğunluğu ile yasama ve yürütme görevini birlikte götürmektedir.
O halde şu soruya da cevap verelim; Devlet adamı kimdir?
Kendini milletin hizmetine adayan, devleti yaşatmak için çalışan, hak, adalet ve liyakate önem veren, insanların vicdanına seslenen, birleştirici, bütünleştirici, dik duruşu, tutarlı düşünceleri, sakin tavrı ve mantıklı konuşmalarıyla karşısındaki insanlarda sevgi ve saygı uyandırabilen, doğruluktan ve dürüstlükten yana, uzun vadeli düşünebilen, öngörüsü kuvvetli, ahlâklı kişidir.
Peki siyasetçi kimdir?
Bunun cevabını da sizlere bırakıyorum.

Nazan ÖÇALIR