Yaşar YENİÇERİOĞLU Emk MEB Bürok.TES Esk Gnl Skr.

Yaşar YENİÇERİOĞLU Emk MEB Bürok.TES Esk Gnl Skr.


Yenicerioglu@kamudannethaber.com

Ben Kimim

09 Mayıs 2021 - 10:38


Önceki yazılarımda çocukluğumdan, gençliğimden, eğitim ve çalışma hayatımdan bahsetmiş; Bakanlıkta ve sivil toplum kuruluşlarında yaşadıklarımı ve tecrübelerimi paylaşmış; sıkıntıları, sorunları ve önerilerimi anlatmıştım. Şimdi de kendimle ilgili istatistik bilgiler verip bazı değerlendirmeler yapacağım.
Resmi kayıtlara göre doğum tarihim 17 Ocak 1953’tür. Yeniçerioğulları Sülalesi’nden marangoz olan babam Hüseyin’le ev kadını olan annem Hatun’dan olmuşum.
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Güneşli Mahallesi Yeniçeriler Sokak’ta kendi evimizde dünyaya gelmişim. Doğduğum odanın taban tahtasına -sebebini bilmiyorum- delikli 2,5 kuruş çakmışlar.
Kaderimde, Türk bir ailede doğduğum için “Türk olmak” varmış. Büyüdükçe kendimi yetiştirip şuurlu bir Türk milliyetçisi - ülkücüsü, Türk Birliği’ni savunan Türkçü, Turancı oldum: Hayallerim hep “Kızılelma”ya doğrudur.
İdeallerimi gerçekleştirmek için öncelikle yurt içinde çaba gösterdim: Bilgim ve imkânlarım ölçüsünde düşüncelerimi ve görüşlerimi çevremdekilerle paylaştım, paylaşıyorum.
Müslüman kimliğime gelince; İslâm hakkında ezberlenmiş, geleneksel bazı bilgilere sahip bir ailenin çocuğuyum. Fıtrattan olsa gerek küçük yaştan itibaren inancımın gereğini yerine getirmeye çalıştım; ama zamanla okuyarak, araştırarak, sorgulayarak, öğrenerek daha bilinçli bir Müslüman oldum. Özgür irademle aldığım bu tercih, inşallah gözlerim bu dünyaya kapanıncaya kadar devam edecektir.
Eğitim hayatım
1963-1964 öğretim yılı sonunda Elbistan Cumhuriyet İlkokulu (Numaram:275)’ndan; 1967-1968 öğretim yılı sonunda da Elbistan Orta Okulu (Numaram:255)’ndan yıl sonu genel sınavları başararak mezun oldum.
1968 yılında Ankara’ya geldim ve Abidinpaşa’da Balkiraz (sonra Başkent oldu) Lisesi’ne kaydoldum. 1971-1972 öğretim yılı sonunda Başkent Lisesi’nden (Numaram:1320) genel sınavı başararak “Fen Bilimleri alanı”ndan mezun oldum (Diploma tarihi: 06/10/1973, no: 1177).
19/08/1974 tarihinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A) Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu (Numaram:3032) “İşletme - Muhasebe Bölümü”ne kaydoldum. 1976-1977 öğretim yılı güz döneminde iki yıllık öğrenim dönemini tamamlayarak 26/12/1977 tarihinde ön lisans diplomasını almaya hak kazandım: Ancak, geçici ön lisans belgesi alıp lisans eğitimime devam ettim. 1977-1978 öğretim yılı Şubat döneminde 14/02/1979 tarihinde 2078 nolu diploma ile lisans mezunu oldum.
1982-1983 öğretim yılında A.İ.T.İ.A Muhasebe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladım; çeşitli sebeplerle bir yıl sonra bıraktım.
Memuriyet Hayatım
8 Mart 1974 tarihinde Ankara Cebeci Ortaokulu’nda yapılan Milli Eğitim Bakanlığı memurluk sınavını kazanarak 6 Eylül 1974 tarihinde MEB Merkez Teşkilatı’na (kadro derece/kademe: 13-13/3) ilk atama ile aday memur olarak atandım. 10/09/1975 tarihinde adaylığım kaldırıldı (12-12/1).
26/12/1977 tarihli geçici ön lisans belgesiyle intibak işlemi yaptırıp “öğrenim değişikliği” nedeniyle 657 S.K. 36.md. göre (9-9/1) oldum. 14/02/1979 tarihli 2078 nolu lisans diplomamla tekrar intibak yaptırarak 2182 S.K. uyarınca 1 Mart 1979 tarihinde bir derece yükseldim (7-8/1).
14/02/1980 tarihinde Mesleki ve Teknik Öğretim İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı şube müdür yardımcısı; 20/05/1980 tarihinde ise aynı daireye muamelat müdürü oldum.
01/07/1981 tarihinde 4 aylık kısa dönem askerlik nedeniyle aylıksız izne ayrıldım ve 2/11/1981 tarihinde terhis olarak göreve döndüm.
14/08/1984 tarihinde unvan değişikliği ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü şube müdürü (3-6/2); 01/05/1985 tarihinde İşletmeler Dairesi Başkanlığı şube müdürü; 19/04/1990 tarihinde de Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü şube müdürü oldum (2-4/2).
Altı yıllık sicil notlarımın yüksek olmasından dolayı 01/01/1991 tarihinde bir kademe ilerlemesi (2-4/3) ve 01/01/1998 tarihinde de tekrar bir kademe ilerlemesi yaptım (1-1/3).
Profesyonel sendikacılık görevimin bitmesi sonucu 16/11/2009 tarihinde Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’ndeki şube müdürlüğü görevime döndüm (1-1/4).
17/01/2018 tarihinde 43 yıl 4 ay üzerinden ve yaş haddinden emekli oldum.
37.hükümetle başlayan memuriyet hayatım 65.hükümetle bitmiştir; yani 29 hükümet değişikliği yaşamışım. Yine, bu sürede 25 bakan görmüşüm; Mustafa Üstündağ ve Nahit Menteşe ikişer defa bakanlık yaptıklarından 23 bakanla çalışmış olmaktayım.
Sivil Toplum Kuruluşlarında faaliyetlerim
1) Sendikal faaliyetim: 18 Haziran 1992 tarihinde 30 arkadaşla birlikte Ankara Valiliği’ne müracaat ederek Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen)’nı kurduk. Kurucular kurulunun ilk toplantısında “genel mali sekreter” seçildim.
Sendikamız; bir üst kuruluş oluşturmak için diğer sendikalarla birlikte yönetim kurulu kararıyla 25 Haziran 1992 tarihinde Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşunda bulunmuş ve konfederasyona katılmıştır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 07/07/2002 tarihinde profesyonel sendikacılık yapmak üzere aylıksız izne ayrıldım. Sendikadaki görevimin bitmesiyle 16/11/2009 tarihinde Bakanlıktaki şube müdürlüğü görevime döndüm.
2) Dernek faaliyetlerim: 1992 yılında başladığımız sendikal çalışmalar sırasında zaman zaman uluslararası örgütlerle toplantılarda bir araya geliyorduk. Bu toplantılarda yapılan konuşmalardan Ülkemiz ve Türkler hakkında yalan-yanlış ve kötü niyetli görüşler olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarla değerlendirme yaparak merkezi Türkiye’de olacak uluslararası kuruluş oluşturmamız gerektiğini düşündük.
“Türk Dünyası sevdalıları” olarak çalışmalarımızı Kırım’lı büyük düşünür İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” düsturundan hareketle Türk Dünyası’ndaki dernekler vasıtasıyla eğitimcileri bir araya getirecek bir sivil toplum kuruluşu (STK) kurulmasına karar verdik.
* Türk dünyası eğitimcilerine yönelik 29/11/2002 tarihinde Avrasya Eğitimcileri Derneği’ni kurduk ve aynı tarihte “dernek mali sekreteri” oldum.
* Daha sonra yurt içinden bir, yurt dışından beş dernekle birlikte 2/09/2008 tarihinde Uluslararası Avrasya Eğitimcileri Federasyonu’nu oluşturduk ve mali sekreterliğini yürüttüm. 13-14/04/2018 tarihlerinde yapılan 4.Olağan Genel Kurulu’nda da federasyon başkanı oldum. Federasyonumuza Türkiye dışından Azerbaycan, Romanya, Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Kırım, Irak, Kazakistan ve KKTC’den dernekler üyedir.
İmkân ve vakit buldukça Balkanları, Kafkasları ve daha ötelerini gezmeye çalışıyorum. Dernek olarak bu bölgelere gezi turları düzenliyoruz.
* 1996 yılında Eğitim Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nı kurduk. Bu vakıf daha sonra başka bir vakfa devredilip kapatıldı.
* Ayrıca, bazı derneklere ve vakıflara üyeyim.
* Sendikamız dergisinden başlayarak bazı dergilerde ve internet sitelerinde köşe yazısı yazdım. Halen “Kamudan Net Haber” sitesinde yazıyorum.
Son olarak; Çalıştığım süreçte devletin hiçbir imkânından yararlanmadım. Lojmanında oturmak dahi nasip olmadı. Sadece hizmet içi kurslar, okullarda incelemeler ve benzeri görevlendirmeler sayesinde Ülkemin güzelliklerini görme fırsatım oldu.
Memuriyet hayatım boyunca iktidarlara değil devletime ve vatandaşlarıma sadakatle hizmet ettim. Hükümet memuru olmadım; devlet memuru oldum.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum