Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.

Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.


Yaşar Yeniçerioğlu@kamudannethaber.com

Eğitime Devam

29 Kasım 2020 - 12:56

 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki çalışma hayatıma ilişkin yaşadıklarımı, tecrübelerimi, sıkıntıları, sorunları, önerilerimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de -maddî faydası fazla olmasa bile- manevî anlamda önemli gördüğüm hususlardan bahsedeceğim.

- Hafızam yanıltmıyorsa, 1983-1984 veya 1984-1985 öğretim yılıydı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (öğrenci belgemi ve ders notlarımı bulamadım)’nde “Muhasebe” alanında “yüksek lisans”a başladım. Bu yıllarda yüksek lisans eğitimine fazla rağbet yoktu; özellikle muhasebe alanına kayıt yaptırmam daha kolay oldu. Zaten “İşletme-Muhasebe” mezunuydum.

Akşam mesai sonrası Kızılay’dan Beşevler’e derse gidiyor ve geç vakit dersten çıkıp Yenimahalle’deki evime geliyordum. Ulaşım bugün ki kadar kolay değildi. Eve, saat 23.00 gibi varıyordum. Yaşlı annem yanımızdaydı ve eşim çalıştığı için 3 ve 6 yaşındaki iki erkek çocukla ilgileniyordu: Tabii ki ağır bir yüktü. Akşam evde olmayışım, onu kızdırıyordu ve şikayetçi oluyordu: “Nereden çıkarttın bu okuma işini, çocuklar seni özlüyor, bırak…” diyordu. Biliyordum; aslında daha çok kendi sıkılıyordu.

Diğer yandan, dersler bayağı zor geçiyordu. Sınıfta özel sektörden gelen öğrenciler, bana göre çok bilgiliydiler; çünkü uygulamanın içindeydiler ve tecrübeliydiler. Bazı derslerin hocaları ile soru - cevap şeklinde dişe-diş mücadele ediyorlardı. İlk dönemi alttan iki ders bırakarak geçmiştim ama dersler ağır geliyor ve çok da yorulduğumu fark ediyordum. Dolayısıyla bütün bu sebeplerle ikinci dönemde yüksek lisans eğitimini bıraktım.

- Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi işbirliğinde Bolu Eğitim Yüksek Okulu’nda 10 Ağustos - 2 Ekim 1987 tarihleri arasında “143 nolu Pedagojik Formasyon Kursu”na katıldım ve sınav sonucu başarılı olarak 5/10/1987 tarih ve 300 nolu “Öğretmenlik Meslek Dersleri Sertifikası”nı aldım.

Talim ve Terbiye Kurulu üyelerince; “Bakanlığımız Merkez teşkilatında okul niteliği taşımayan yerlere tayin edilmiş ve en az 5 yıl bulunduğu birimlerde şef, şube müdürü, eğitim uzmanı vb. kadrolarda görev yapan yüksekokul ve fakülte mezunlarından öğretmenlik sertifikası, genel kültür ve en az bir alan eğitimi olanların, yürütmekte oldukları bu görevlerinin öğretmenlik mesleği bakımından da “Kariyer Meslek” olarak kabul edilmesi ve bir defaya mahsus olmak üzere adaylıklarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından da kaldırılmış sayılması hususunun Bakan’a arzı kararlaştırıldı.” diye alınan karar; Bakan Avni AKYOL tarafından 7/11/1991 tarihinde “uygundur” diye onaylanmıştır (11/11/1991 tarih - 295 sayılı). Zannediyorum, Maliye Bakanlığı’nın karşı oluşu sebebiyle uygulanamadı; faydalananlar oldu mu bilemiyorum?..

Önemli mi, diyebilirsiniz? Aynı işi yaptıkları halde öğretmen kökenli şube müdürlerinin ek göstergeleri 3.000, diğer şube müdürlerinin 2.200’dür; dolayısıyla hem maaşta hem de emeklilikte fark oluşmaktadır.

- Bakanlığa bağlı “Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu” vardı. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, her yıl -bir öğretim yılı süreli- devlet memurları için yabancı dil kursları açardı. 1 Ekim 1990 - 30 Haziran 1991 tarihleri arasında düzenlenen “Yabancı Dil Kursu”na -ücretli izinli sayılarak- katıldım. Kurs esnasında ve kursun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olarak 30/06/1991 tarih ve 4635 nolu “Yabancı Dil Kursu Bitirme Sertifikası”nı aldım.

Ortaokul ve lisede Fransızca okumuştuk; yükseköğrenimde yabancı dil görmedik. Bu kursta İngilizce’yi seçmiştim ama uygulama ve konuşma imkânı olan bir görevde çalıştırılmadığımızdan unuttuk.

Aslında merkez, çok güzel hizmetler vermekteydi; ancak, önce Başbakanlığa devredildi, sonra da kapandı gitti. Maalesef! Eğitimde de ülkemiz ve insanımız açısından büyük israf var…

Ödüllerim

1) Kız Teknik Öğretim Gn.Md.’nün, 25 Temmuz - 5 Ağustos 1983 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Kız Meslek Lisesi’nde açtığı “104 nolu Döner Sermaye Kursu”nda öğretim üyesi olarak görev almamdan dolayı 08/09/1983 tarih ve 201-Den.Değ.1568/18285 sayılı yazısıyla Genel Müdür Nurten Tanrıkulu imzalı “Teşekkür” aldım.

2) Hizmetiçi Eğitim Dai.Bşk.’nın 22/10/1987 tarih ve 209.1.İd.İşl.Şb./5591 sayılı yazısıyla Dr. Yusuf Ekinci imzalı “Teşekkür” aldım.

3) Müsteşarlık Makamından 20/01/1987 tarih ve 140 Belge No’lu Müsteşar Vekili Yüksel Özer imzalı “Teşekkür Belgesi” aldım.

4) 8 Şubat 1988 tarih ve 2253 sayılı Tebliğler Dergisi’nde, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “Hizmetiçi Eğitim çalışmalarında gösterdiğimiz başarıdan dolayı” bir grup Bakanlık personeline “Teşekkür” yazısı yayınlanmıştır; içlerinden biri de benim.

5) Hizmetiçi Eğitim Dai.Bşk.’nın 08/12/1988 tarih ve 209.1.İd.İşl.Şb./6525 sayılı yazısıyla Dr. Yusuf Ekinci imzalı “Teşekkür” aldım.

6) Bakanlık Makamının 28/12/1988 tarih ve 379/844 sayılı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel onaylı “Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli yönetici ve memur toplam 8.322 kişi aylıkla ödüllendirilmiştir.” Bu uygulama 657 sayılı Kanun’un 123 üncü maddesi gereğince ilk defa olmuştur. Bu kapsamda İşletmeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak aylıkla ödüllendirildim.

Bununla ilgili Müsteşar Prof. Dr. Necati Erşen imzalı 28/12/1988 tarih ve 161 numaralı “Aylıkla Ödüllendirme Belgesi” aldım.

Maaş ödülümüz daha sonra ödendi; çıplak maaş üzerinden hesaplandığından miktarı çok azdı.

7) Son 6 yıllık sicil not ortalamamın 90’dan yukarı olması nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesi gereğince (Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 08/02/1991 tarih ve 118 nolu Genel Tebliği uyarınca) 01/01/1991 tarihinden itibaren bir kademe yükseldim.

Müsteşar Prof. Dr. Necati Erşen imzası ile 657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesi gereğince bir kademe almam dolayısıyla 01/06/1992 tarih ve 230 nolu “Takdir Belgesi” aldım.

8) Müsteşar Bener Cordan imzası ile son altı yıllık not ortalamamın 90’ın üzerinde olması nedeniyle 657 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesi gereğince -ikinci defa- bir kademe yükseldim.

Bundan dolayı 139 nolu tebliğe göre 01/12/1995 tarih ve 400 nolu “Takdir Belgesi” aldım.

9) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Celal Kuru imzalı 03/09/1997 tarih ve 31 nolu “Teşekkür Belgesi” aldım.

10) Genel Müdürlüğümüzün (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın desteklediği) 6 - 8 Nisan 2010 tarihleri arasında Muğla - Marmaris’te düzenlediği “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı”nı organize etmemden dolayı “Teşekkür Belgesi” aldım.

Çalıştayda yapılan konuşmaları, bildirileri ve sunumları; kitap haline getirerek ilgili yerlere ulaştırılmasını sağladım.

11) 23 - 25 Eylül 2010 tarihler arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen “IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi” dolayısıyla yaptığım hizmet sebebiyle Genel Müdürümüz Ömer Balıbey imzalı 25/10/2010 tarih ve 123 nolu “Teşekkür Belgesi” aldım.

12) 27 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi’nde düzenlenen “X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” dolayısıyla “Teşekkür Belgesi” aldım.

Anlayacağınız; “Hayat Boyu Eğitim”e devam…