Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.

Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.


Yaşar Yeniçerioğlu@kamudannethaber.com

ANAYASA MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR

25 Ekim 2014 - 23:31 - Güncelleme: 26 Ekim 2014 - 00:34

          Gecikmiş adalet, adalet değildir.” Maalesef! Bu söz tam da ülkemizdeki adaleti anlatıyor.

Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor, bir türlü anlamıyorum.            Sanki Hükümet’le gizli bir anlaşma var: “Biz kararı geciktirelim, siz de bu arada yasanın Bakanlığınıza verdiği hakları kullanın…” diye. Yoksa niye görüşmeyi bu kadar uzatsınlar.İşte hepsi yapıldı. Görevden alınması gerekenler alındı. Tasfiye edilmesi gerekenler edildi.               İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve merkez şube müdürleri; yönetim basamağı olmayan ve özlük hakları itibariyle de daha alt kadro olan, “Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı” kadrosuna atandılar. Statü değişikliğine ve maddi kayba uğradılar. Maaşları da donduruldu. Uzun yıllar zam da yok. Bütçe açık veriyordu, bütçe kurtuldu!             Okul müdürleri, müdür yardımcıları tasfiye edildi. Yerlerine -hiç tanımadıkları, ama verilen listelere göre artı puanlar verilerek- “yandaşları” yerleştirdiler. Şimdi bunlar, çok güzel hizmetler yapacaklar!            Yeni oldukları için mevzuat, evrak, arşiv işleri hak getire! Geçmişte ne yapılmış onlar için önemli değil. “Devlet Hafızası”ndan da haberleri yok. Önemli olan kendi sözlerinden çıkmamaları, ne söylerlerse yapmaları… Emirlere uymayanlar çıkarsa -zaten birçoğu vekil- kolayca görevden alınırlar. Yerine yenisini koymak kolay.

Liyâkatı, hizmeti, tecrübeyi, birikimi, temsil kabiliyetini, takdiri, teşekkürü dikkate almazsan ülkede adam mı yok!

İşte “Yeni Türkiye” böyle kuruluyor.                 Bunları niye yazıyorum, her halde anlamışsınızdır.

               Bilindiği gibi; Hükümet, Mart ayında 6528 sayılı Kanunu çıkartmıştı.Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25.maddesi ile 652 sayılı KHK’ye Geçici 10.madde eklenmişti.Bu madde ile bazılarının özlük hakları korunurken, bazıları da mağdur edilmişlerdi.

              Yasanın getirdiği sonuç aşağıda açıkça görülmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 x.                                                                                                       özlük Haklarında

     unvan           652 Sayılı KHK ile     6528 sayılı kanun ile        Son Değişiklik

1. Genel Müdür -Şahsa Bağlı Genel   --Şahsa Bağlı Genel -          Kadro ve Özlük Hakları

Yardımcısı         Müdür Yardımcısı       Müdür Yardımcısı               Korundu 2.Bağımsız Daire - Şahsa Bağlı Bağımsız- Şahsa Bağlı Bağımsız-   kadro ve Özlük Hakları

   Başkanı                Daire Başkanı              Daire Başkanı                korundu

3.Bağımlı Daire-Şahsa Bağlı Daire--    Şahsa Bağlı Daire---          kadro ve Özlük Hakları

    Başkanı          Başkanı                       Başkanı                            Korundu

 4.----------------Grup Başkanı---         Şahsa Bağlı Grup ---             Kadro ve özlük hakları

                                                          Başkanı                                korundu               

5.İl Milli Eğitim-Şahsa Bağlı İl Milli--Şahsa Bağlı İl Milli -               Kadro ve özlük hakları

   Müdürü         Eğitim üdürü            Eğitim Müdürü                       Korundu

6.İl Millî Eğitim -İl Millî Eğitim--        Şahsa Bağlı Eğitim-               Özlük hakları itibarıyla

  Müdür Yard    Md. Yard -               Uzmanı                                  Alt Kadroya atandı                      v                                                                                                     Aylıkları Donduruldu

7.İlçe Millî Eğitim-İlçe Millî Eğitim--Şahsa Bağlı Eğitim--               Özlük hakları itibarıyla

   Müdürü             Müdürü              Uzmanı                                   Alt Kadroya atandı ve        

                                                                                                      Aylıkları Donduruldu

8.Şube Müdürü-Şahsa Bağlı Şube-Şahsa Bağlı Eğitim--           Özlük hakları itibarıyla

(Bakanlık Mrkz) Müdürü                   Uzmanı                              Alt Kadroya atandı ve       

                                                                                                   Aylıkları Donduruldu

9.Şube Müdürü-İl/İlçe MEM Şube-İl/İlçe MEM Şube-              Kadro ve Özlük hakları

   (İl/İlçe MEM)  Müdürü                Müdürü                               Korundu  

10.Bakanlık Baş Müf.-Bakanlık Baş Denetçisi-Maarif Müfet-- Özlük Hakları Korundu

     Bakanlık Müfettişi  Bakanlık Denetçisi        Maarif müfet

11.Okul Müdürü-  Okul Müdürü--- Eğitim-öğretim yılı sonu---- Öğretmenlikteki özlük

   Müdür Başyard--Müdür Başyard  İtibariyle görevlerine         Haklarına döndüler   

   Müdür Yard.--  Müdür Yard          görevlerine son verildi             (EK BİLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 6528 sayılı Kanun’dan önce 652 sayılı KHK ile yeniden yapılanmaya gidilmişti ve büyük değişiklikler yapılmıştı. Bu yapılanmada “Şube Müdürleri” Geçici 3 üncü madde ile “Şahsa Bağlı Kadro”ya atanmışlar, ayrıca özlük hakları da korunmuştu.)             6528 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte idari mahkemelerde bireysel davalar açılmıştır. Mahkemeler karar vermek için Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklemektedirler.             Yasanın bazı maddelerinin iptali için CHP’nin yaptığı başvuru; Anayasa Mahkemesi’nce görüşülmüş ve davayı esastan görüşme kararı alınmıştı.  Anayasa Mahkemesi’nin davayı esastan görüşmesini bekliyoruz.             Geçici 10.madde -nereden bakarsanız bakın- Anayasamıza ve yasalarımıza aykırıdır.

Hangi  bir aykırılığı yazalım. Aykırılıkları yazmak için sütunumuz yetmez.En basitinden; Ocak-2015’deki zamdan faydalanamayacağız.               Teşbihte hata olmaz. Hani bir atasözümüz var: “Dereye su gelene kadar, kurbağanın gözü patlar.” diye…

Eyyy! Anayasa Mahkemesi, daha ne bekliyorsunuz, verin artık şu kararı.Kararı verin de, özlük haklarımızı ve itibarımızı geri alalım.

                                  Kararınızı “dört gözle” bekliyoruz.