Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.

Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.


Yaşar Yeniçerioğlu@kamudannethaber.com

Hizmetiçi Eğitim (2)

19 Temmuz 2020 - 12:27

 

Geçen hafta “İşletmeler Dairesi Başkanlığı”nda çalışırken bizzat katıldığım hizmetiçi eğitim kurslarının yılını ve numarasını vermiştim. Aslında bu kursların sayısı daha fazlaydı ama bu kadarını not almışım. Nedense yazışmalarla ilgili örnek almaya gerek duymamışım. Ancak, kursların bazılarının hangi illerde / okullarda yapıldıklarını çok iyi hatırlıyorum. Mesela; Çanakkale ve Samsun Anadolu Liseleri, Bursa Erkek Lisesi, Antalya Aksu ve Sinop Öğretmen Liseleri, Bursa, Ordu-Perşembe ve Tekirdağ Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri gibi…

Kursları; bugün ki gibi bakım ve onarımları yapılmış, yenilenmiş ya da yeni alınmış / yaptırılmış binalarda veya çok lüks otellerde yapmadık. “İmkânlarımız ve şartlarımız bu kadardı” diyebiliriz ama o dönemde önceliğimiz israftan kaçınmaktı. 1980’li yıllarda -bildiğim kadarıyla- sadece Ankara ve Mersin’de hizmetiçi eğitim merkezi vardı.

Yaz kurslarını çoğunlukla yatılı ve pansiyonlu okullarda yapıyorduk. Kurslarımız; yönetici, öğretim üyesi veya kursiyerlerin eş ve çocuklarını getirmeleri sebebiyle bazen çok kalabalık oluyordu. Dolayısıyla barınma konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Bu sorunu; yatakhanedeki bir koğuşa erkek kursiyerlerle büyük erkek çocukları, diğer koğuşa kadınları ve küçük çocukları yerleştirerek gideriyorduk. Herkes koğuşlarda genelde ranzada yatıyordu. Tabii ki bu yoğunluk daha çok denize yakın illerde açılan kurslarda oluyordu.

Döner sermaye kurslarına veya seminerlerine çağrılan kursiyerler genelde idareci kesim olduğu için okulların açık olduğu zamanlarda da eğitim yapabiliyorduk. Kursları daha çok Mersin Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nde veya otelcilik ve turizm meslek liselerinde gerçekleştiriyorduk.

Kurslarımızda, kursiyerler arasından seçilen iki kişiyle kurs yöneticisi / yönetici yardımcısı başkanlığında üç kişilik komisyon oluşturup katılımcılar için yemek çıkarıyorduk. Eğer kursumuz 12 günlükse aradaki Cumartesi - Pazar günleri çevredeki tarihi ve turistik yerlere gezi düzenliyorduk. Gezi masrafını katılımcılar arasında eşit şekilde paylaştırıyor, öğle kumanyası hazırlatıyor ve otobüs ayarlayarak geziyi yapıyorduk.

Benzer uygulamalar, Bakanlığımızın tüm dairelerinin kurslarında uygulanıyordu. Amaç, kursiyerlerin borç yapmadan ya da cebinden harcama yapmadan dönmesini sağlamaktı. Çünkü verilen harcırah ancak karşılıyordu. Bu durumdan kimse rahatsız olmazdı; öğretim üyesi olarak üniversitelerden gelen akademisyenler bile faaliyetlerimize seve seve katılıyorlardı. Herkeste “tebdil-i mekân” sevinci vardı; farklı bir mekân, farklı bir ortam, farklı dostluklar, arkadaşlıklar… Ne güzeldi o günler!..

Yazıyı hazırlarken özel dosyamda Personel Genel Müdürlüğü’nün 14/03/1985 tarihli onayını gördüm; “inceleme-araştırma raporu”muz da ekli. Benim de dahil olduğum farklı dairelerden seçilen beş kişi, 18-24 Mart 1984 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilmiştik. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde “personel, inşaat, soruşturma ve diğer işlemlerin merkez teşkilatındaki işlemlerle ahenkli olup olmadığının araştırılarak inceleme-geliştirme yapmak üzere” görev verilmişti.

Yine, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iş birliğinde Bolu Eğitim Yüksek Okulu’nda 10 Ağustos - 2 Ekim 1987 tarihleri arasında 143 nolu “Pedagojik Formasyon Kursu”na katılarak “Öğretmenlik Meslek Dersleri Sertifikası (5/10/1987 tarih ve 300 nolu belge)” almıştım.

Sınav görevlerim

* Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca, 19 - 31 Mart 1983 tarihleri arasında “Anadolu Liseleri, Özel Türk ve Yabancı Okullar Sınavı ile Devlet Parasız Yatılı İlkokul Sonu Sınav”ı için kurye olarak Siirt’e görevlendirildim. Siirt’te 12 gün kaldım.

Sınav torbalarını milli eğitim müdürlüğüne teslim ettikten sonra tanıdık arkadaşlar sayesinde tarihi yerleri, camileri, çarşıları gezdim. Tillo (Aydınlar)’da Erzurumlu İbrahim Hakkı ile Hocası İsmail Hamidullah (Hz.)’ın türbelerini, İbrahim Hakkı Hz.’nin eşyalarının, kitaplarının ve astronomiyle ilgili çizimlerinin ve aletlerinin bulunduğu -müze şeklinde korunan- evi gezdim. Baykan yolu üzerindeki Veysel Karani türbesini ziyaret ettim.

Kalan zamanlarda Siirt Endüstri Meslek ve Kız Meslek Liselerini ziyaret ettim. Döner sermaye konusunda bilgi verdim; özellikle kız meslek lisesinde görevli memura yardımcı oldum.

* 1986 veya 1987 yılı Mayıs ayı olabilir, tam hatırlayamadım. Anadolu Liseleri Sınav soru kitapçıklarını götürmek üzere Beşevler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Osman Kumaş’la birlikte KKTC’nde görevlendirildim. Ramazan ayı idi. Görev süremiz 5 gün olmasına rağmen dönüş uçak bileti bulamadığımızdan ve Ramazan Bayramı’nı da orada geçirmek istemediğimizden, sınav bitimiyle birlikte kısa zamanda (bir gece yattık) ilk uçakla dönmüştük; KKTC’yi gezememiştik.

* Yine, Fen Liseleri I. Basamak Sınavı’na ait test kılavuzları ile cevap kâğıtlarını götürmek üzere 14/04/1988 tarihinden itibaren yol hariç (3) gün Malatya’da görevlendirildim.

Katıldığım hizmetiçi eğitimler

Çalıştığım dairelerde bir çok kurs ve seminerde öğretim üyesi ya da yönetici olarak görev yaptım. Ayrıca kursiyer olarak epey hizmetiçi eğitime katıldım. Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde yaptığım çalışmalara geçmeden önce kursiyer olarak katıldığım ve tespit edebildiğim hizmetiçi eğitimleri yazmak istiyorum:

1- Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13 - 31 Aralık 1993 tarihleri arasında Ankara 100.Yıl Kız Meslek Lisesi’nde açtığı 559 numaralı “BDE’de Bilgisayar Kullanımı Kursu”.

2- Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 27 Mart 2000 tarihinde Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde açtığı 62 numaralı “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Semineri”.

3- Genel müdürlüğümüz temsilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 7 - 11 Mayıs 2001 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı”.

4- Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 25 - 27 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya’da otelde düzenlenen “Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (EURYDİCE) 3.Tanıtım Toplantısı”.

5- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28 Şubat - 4 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen “Etkili Sunum Teknikleri Semineri”.

6- Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın “Verimlilik Haftası” dolayısıyla 13 Nisan 2011 tarihinde Ankara Hizmetiçi Eğitim Merkezi‘nde açtığı “Liderlik ve Takım Çalışması Konferansı”.

7- Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 27 - 28 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nde açtığı 220 numaralı “Dilin Kullanımı Semineri”.

8- Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10 - 11 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Merkezi‘nde açtığı 277 numaralı “Toplantı ve Zaman Yönetimi Semineri”.

9- İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 19 Haziran 2015 tarihinde Beşevler Şura Salonu’nda düzenlediği 278 nolu “Merkez Teşkilatı Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri”.

Bu kurs ve seminerlerin katılım belgeleri dosyamda bulunmaktadır.

Haftaya devam…