Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.

Yaşar YENİÇERİOĞLU MEB Eski Şb.Md ve TES Eski Genel Skr.


Yaşar Yeniçerioğlu@kamudannethaber.com

Hizmetiçi Eğitim (3)

26 Temmuz 2020 - 13:58

 

Avni Akyol’un Bakanlığı sırasında, yani 23/10/1989 tarihinde 179 sayılı KHK’ye 385 sayılı KHK ile eklenen 13/A maddesi ile “Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü” kurulmuş ve “Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü”nün bazı işleri bu genel müdürlüğe devredilmişti. Ben de “İşletmeler Dairesi Başkanlığı”ndan ayrılarak 19 Nisan 1990 tarihinde bu genel müdürlüğe geçtim. Bunu 22/06/2019 tarihli “Burs Meselesi” ve 23/12/2019 tarihli “Eski-Yeni MEB (3)” başlıklı yazılarımda anlatmıştım.

Öğretmen Eğitim Genel Müdürlüğü’nde iki ayrı dönemim olmuştur. İlki 07/07/2002 tarihinde profesyonel sendikacı olarak ayrılmadan önceki dönem; ikincisi de sendikacılıktan sonra 16/09/2009 tarihinde tekrar genel müdürlüğe döndüğüm ve emekli olduğum 17/01/2018 tarihe kadar olan dönemdir.

Birinci dönemim

Bu dönemim “Yüksek Öğretim Burslar Şubesi Müdürü” olarak görevlendirildiğim dönemdir. Bu dönemde şubemin işleri yanında hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ve başka konularda da görev aldım. Geçen hafta bahsettiklerimin dışında;

* Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde 13 – 24/08/1990 tarihleri arasında düzenlenen 223 nolu “Fen Bilgisi Araçlarının Kullanımı Kursu”na “Eğitim Yöneticisi” olarak görevlendirildim.

* Katıldığım kesin olan 1992 yılındaki 68 nolu kurs ile 1993 yılındaki 173 nolu kursun konusu ve nerede yapıldığı hakkında not almamışım.

* 21/07 - 01/08/1997 tarihleri arasında İçel Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 292 nolu “Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı Kursu”nda “Eğitim Yöneticisi” olarak Mersin’de görevlendirildim.

* Öğretmen Okullarının 150.kuruluş yıldönümü dolayısıyla 16 Mart 1998 Pazartesi günü Ankara Reha Alemdaroğlu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yapılan törene görevlendirildim.

* Genel Müdürlüğümüze bağlı Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi’nin Antalya’ya düzenlediği okul gezisinde denizde boğulan öğrenci Yüksel Özdemir’in cenaze törenine katılmak, öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarını düzeltmek, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Şube Müdürü Hayati Çancı ile birlikte 26 Mayıs 1998 tarihinden itibaren 2 gün Çorum’da görevlendirildim.

Yine bu dönemde, Bakanlığımıza bağlı “Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu”na gittim. Bu okul, devlet memurlarını yabancı dilde yetiştirmek amacıyla kurslar açıyordu. Bakanlık personeli dışında diğer kurum personeli de katılabilmekteydi. Her öğretim yılı öncesi duyuru yapılır ve kurumlar seçtikleri kişileri buraya gönderirlerdi. Genel Müdürlüğümüzden benim, Murat Çatakçı ve Adil Akgün’ün müracaatı kabul edildi ve 1 Ekim 1990 - 30 Haziran 1991 tarihleri arasında “İngilizce Yabancı Dil Kursu”na katıldık. “Yabancı Dil Kursu Bitirme Sertifikası (30/06/1991 - 4635)” sahibi oldum.

İkinci dönemim

Dokuz yıla yakın bir sendikacılık yaptıktan sonra 16/09/2009 tarihinde genel müdürlükteki kadroma döndüm. Bu sefer “Yükseköğretimle İlişkiler Şubesi Müdürlüğü”nde görevlendirildim. Görev verilirken “bugüne kadar hep idari ve mali konulara baktığımı” belirterek, “şubeye öğretmen kökenli bir şube müdürünün verilmesinin daha uygun olacağını” söyledim. Ancak, Daire Başkanım Halil Altınok; “senin kalemin güçlü, organizasyon işlerini de iyi yapıyorsun, genel müdürümüz Ömer Balıbey de böyle istiyor” diyerek görevi verdi. Genel Müdürümüz Ömer Balıbey bu faaliyetlere çok önem veriyordu. Aslında benim içinde yeni bir ortam ve yepyeni konulardı.

* Genel Müdürlüğümüz; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle 6 - 8 Nisan 2010 tarihleri arasında Muğla (Marmaris)’da “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı” düzenlemiştir.

Organizasyon şirketiyle birlikte çalışmaları bizzat yürüttüm. Çalıştayda yapılan konuşmaları, sunulan bildirileri ve sonuç raporlarını, düzenleyerek ve düzelterek kitap haline getirdim. Kitabı, Bakanlığımızın Hasanoğlan Devlet Kitapları matbaasında bastırarak ilgili kurumlara dağıtımını sağladım.

* 25 - 29/07/2011 tarihleri arasında Yalova Çınarcık Esenköy Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nde açılan 641 numaralı “Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddeti Önleme Semineri”ne “Eğitim Yöneticisi” olarak katıldım.

* 11 - 12/11/2017 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde açılan 593 numaralı “21.Yüzyılda Öğretmen Semineri”ne “Eğitim Yöneticisi” olarak katıldım.

* Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce; çeşitli ülkelerden gelerek Devletimizin bursu ile üniversitelerimizde okuyan ve mezun olan öğrenciler için -ülkelerine dönmeden önce- Antalya’da bir toplantı düzenleneceği bildirilerek öğrencilere iletilecek mesajlara ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüş ve düşünceleri istenmişti. Türk Dünyası’na olan ilgim dolayısıyla görevin bana verilmesi üzerine üç sayfa öneri hazırladım.

Bilimsel faaliyetlere gelince; Üniversitelerle ortak bir çok eğitim faaliyetinin ve bilimsel toplantının hazırlanması ve organizasyonunda bulundum. Bakanlığımız adına organizasyonunu yürüttüğüm bilimsel toplantılar aşağıdadır. Bu toplantılar genelde iki yılda bir yapılmaktaydı.

* Şubede ilk işim, 2009 yılında yapılan, ancak kitabı basılmayan “IV.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi”nin konuşmalarını, bildirilerini düzenlemek ve basılmasını sağlamak oldu.

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ile 15 - 16/03/2010 tarihlerinde “Öğretmen Okullarının 162.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları”.

* İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ile 23 - 25/09/2010 tarihleri arasında düzenlediğimiz “IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi”.

* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile 7 - 11/02/2011 tarihleri arasında “Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Çalıştayı”.

* Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile 05 - 08/07/2011 tarihleri arasında “II.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi”.

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ile 13 - 16/10/2011 tarihleri arasında “5.Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi”.

* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile 19 – 23/09/2011 tarihleri arasında “Matematik ve Teknoloji Konferansı”.

* Yükseköğretim Kurulu ile 26/03/2012 tarihinde “Eğitim Fakülteleri Dekanları Toplantısı”.

* Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile 27 - 30/06/2012 tarihleri arasında “X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi”.

* Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile 20 - 22/09/2012 tarihleri arasında “1.Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu”.

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile 05 - 07/09/2013 tarihleri arasında Trabzon’da “III.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi”.

* Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile 12 - 14/09/2013 tarihleri arasında “I.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi”.

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile 03 - 05/10/2013 tarihleri arasında “VI.Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi”.

* Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile 07 - 10/09/2015 tarihleri arasında Ayvalık’da “IV.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi”.

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile 10 - 12/09/2015 tarihleri arasında “2.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi”dir.